Datorspel och sociala medier het fråga för barnläkare

Är det bara fördelar med att barn använder dator allt tidigare? Sociala medier och de senaste forskningsrönen om dataspel står i fokus när landets barnläkare och barnsjuksköterskor samlas för sin årliga konferens Barnveckan.

I år äger Barnveckan rum i Borås och arrangörer är Barn- och ungdomsmedicin inom Västra Götalandsregionen tillsammans med Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.

Björn Wettergren, verksamhetschef för barn och ungdomsmedicin inom primärvården i södra Bohuslän, menar att den tekniska utvecklingen bidragit till helt nya dimensioner inom läkaryrket.

– Barn börjar använda datorer väldigt tidigt och det är jättespännande att se hur hjärnan över tid kommer att utvecklas av det. Kommer det till exempel att leda till att barn lär sig att läsa allt tidigare?

Foto på Björn Wettergren.
Björn Wettergren.

Han tycker att det är viktigt att man som barnläkare har en bred förståelse för området och vilka konsekvenserna kan bli för barn och ungdomar. Föräldrarna bloggar ibland om barnets sjukhusvistelse och ett bekymmer kan vara att de råkar lämna ut andra barn. Var är sekretessen då?

– Det forskas mycket på de sociala medierna och vårt fokus måste ligga på om barnet är betjänt av den här utvecklingen eller ej. I grunden är det en enormt positiv utveckling men det är viktigt att poängtera att man måste göra regelbundna utvärderingar. När det kommer till de kommersiella krafterna är vår uppgift att försöka vara barnens advokater.

Filmkritikern och programledaren Orvar Säfström kommer att vara moderator för spelprogrammet. Frågor som ska behandlas är bland annat vad man vet om spel idag, och hur utvecklingen ser ut.

Björn Wettergren tycker att alla områden på programmet är intressanta men vill framhålla dagen som handlar om transplantationer.
– Vi ska försöka ta ett samlat grepp för hur det går för de barnen. Det är även en utbildningsmöjlighet för ST-läkare.

Andra vetenskapliga presentationer kommer att röra till exempel nyföddhetsområdet och endokrinologiska sjukdomar. Björn Wettergren berättar att neonatalogin har genomgått en enorm utveckling.

– På 1960-talet kunde man inte rädda en nyfödd som vägde under ett kilo men idag överlever en 300-grammare!

Då dog också nio av tio barn med en fastställd cancerdiagnos. Idag blir åtta av tio barn med cancer friska.

Björn Wettergren har tidigare varit ordförande för Barnläkarföreningen. För närvarande ligger hans engagemang i ett ordförandeskap i en delförening för hälsovård och öppenvård, men fortfarande inom Barnläkarföreningen. Han är också med i programkommittén för barnveckan 2012.

Förra året då Umeå var arrangör, deltog 800 barnläkare samt barnsjuksköterskor. Totalt finns det cirka 1600 barnläkare i Sverige.
– Barnveckan har blivit väldigt populär, säger Björn Wettergren.