”David Lega är djupt okunnig. EU gör mer för tillgänglighet än Sverige”

Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.

Bengt Eliasson (L) kritiserar David Legas debattartikel. Foto: Linnea Bengtsson.

Bengt Eliasson: Hans bild präglas av populism där fakta fått stå tillbaka för allmänt tyckande

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

DEBATT. David Lega skriver i en debattartikel här på HejaOlika att den sociala pelaren inom unionen skulle vara ett hot mot personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det vittnar om en djup okunnighet om vad den sociala pelaren faktiskt betyder och vad EU de facto gjort som förbättrat situationen för personer med funktionsnedsättning i hela EU.

Den sociala pelaren ska ses som en minsta gemensamma nämnare för vad EU:s medlemsländer bör uppnå.

Den kan förbättra situationen för dem som bor i de EU-länder som fortfarande hänvisar personer med funktionsnedsättning till stora institutioner eller till anhöriga.

Men det påverkar inte hur vi i Sverige hanterar LSS och personlig assistans.

Vi vill att EU-kommissionen årligen med hjälp av den sociala pelaren ska utvärdera reformbehovet i varje medlemsland. Varför är det fel, David Lega?

Som medlem i Europaparlamentet är uppgiften att se till hela unionens befolkning. Varför vill du inte det?

EU oft mer pådrivande än Sverige

Genom den europeiska socialfonden har tusentals EU-medborgare med funktionsnedsättning befriats från ett liv på institution till ett liv i frihet. Ofta inspirerade av den svenska assistanslagstiftningen. Förklara gärna varför du är emot det.

På tillgänglighetsområdet har EU varit mer pådrivande än den svenska utvecklingen. Tycker du att Sverige är för tillgängligt?

Som politiker följer ett ansvar att ge en rättvisande bild av verkligheten. David Legas bild präglas av populism där fakta fått stå tillbaka för allmänt tyckande. Det gynnar inte personer med funktionsnedsättning vare sig i Sverige eller i andra EU-länder

Bengt Eliasson
riksdagsledamot, L, talesperson funktionsrättsfrågor

 

Publicerad:
2019-03-27

Av: Bengt Eliasson

Nyckelord:
EU, Lega vs Eliasson om EU, assistans, debatt, opinion


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan