David Lega: CP-öl skapar problem som inte finns

David Lega kritiserar lanseringen av det nya CP-ölet vars syfte är att motverka diskriminering på krogen. ”Ingen vinner på att skapa problem som inte finns och på att skuldbelägga andra”, skriver han i denna debattartikel.

Funktionshindrade möter många olika problem i vardagen, i privata och offentliga lokaler, i kollektivtrafiken och tyvärr också i utomhusmiljön. Arbetslösheten är högre bland funktionshindrade än bland befolkningen i stort. Detta är ett stort problem som vi behöver hitta lösningar på så snabbt som möjligt. Funktionshindrade stöter på svårigheter på grund av missriktad välvilja, på grund av okunskap och på grund av ren diskriminering. Detta måste förändras och samhället har ett stort ansvar.

Men ansvaret för att en förändring ska komma till stånd ligger på oss alla. Också vi som är funktionshindrade ska bidra till ett mer tillgängligt samhälle, eftersom vi vill ses som de människor vi är med alla våra olika egenskaper, och inte som enbart funktionshindrade. Det finns många olika grupper som gör ett fantastiskt arbete för ett mer tillgängligt och inkluderande samhälle. Men alla sätt är inte bra.

Det senaste exemplet på ett sätt som jag inte anser är bra, är det så kallade CP-ölet, som i dagarna lanserades av GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living. Detta bidrar inte till att vi alla kommer att ses som unika människor. Snarare klumpar det ihop oss till en grupp med funktionshinder som egenskap. Det sätter inte heller fokus på något som är ett problem.
Anders Westgerd är verksamhetsledare för GIL och säger i en intervju i Göteborgs-Posten att ”det finns en moralpanik kring att funktionsnedsatta dricker” och att man råkar ut för att folk tittar snett och att bartendrar inte litar på att personer i rullstol kan göra egna val.

Under de drygt 20 år jag haft möjlighet att gå ut på krogen har jag aldrig upplevt detta. Snarare riskerar uppmärksamheten kring CP-ölet att skapa en för de allra flesta ny tanke på att detta kan vara ett problem.

Tvärtemot syftet kommer detta att öka fördomarna och funktionshindrade får mindre möjligheter att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Många människor är redan idag stressade över hur man möter någon med funktionshinder. Vad som behövs är en avdramatisering, inte ytterligare skuldbeläggning.

Det finns många problem man måste möta som funktionshindrad. När jag skulle fylla arton var jag tvungen att kämpa för att inte sjukskrivas på ren rutin. Jag ville studera, arbeta och utvecklas utifrån mina förutsättningar. Samhället behöver bli mer tillgängligt. Vi måste arbeta med att förändra attityder för att fler funktionshindrade ska kunna arbeta. Alla tjänar på mångfald på våra arbetsplatser. Den fysiska tillgängligheten på gator och torg måste bli bättre, också det tjänar alla på.

Men ingen vinner på att skapa problem som inte finns och på att skuldbelägga andra.

David Lega (KD)
Kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare