”Funktionsnedsatta behandlas som ohyra i länder som vill bli medlemmar i EU” | HejaOlika

”Funktionsnedsatta behandlas som ohyra i länder som vill bli medlemmar i EU”

David Lega. Foto: Linnea Bengtsson

David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.

David Lega: Funktionsnedsattas värdighet får inte vara förhandlingsbar inom EU

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

DEBATT. Tvärtemot all logik byggs nu runtom i Europa allt fler institutioner för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt som den personliga assistansen hotas här i Sverige.

Det är en skrämmande utveckling som en maktöverföring av socialpolitiken till Bryssel vare sig kan eller ska lösa.

Däremot måste nuvarande och aspirerande medlemsstaters oförmåga att respektera sina egna funktionsnedsatta medborgares fri- och rättigheter få kännbara konsekvenser.

Om detta talar jag på den europeiska dagen för Independent Living i Jönköping på söndag (5 maj).

Att medlemsstater och kandidatländer har en skyldighet att behandla alla, även funktionsnedsatta människor, enligt EU: s värdegrund är en självklarhet som inte borde behöva nämnas. Det måste den dock, dessvärre.

Med ökad institutionalisering runt om i EU, och behandling av funktionshindrade som ohyra i aspirerande medlemsländer som Nordmakedonien, måste EU-stöd och EU-medlemskap i högre utsträckning bli kravställda privilegier.

Detta innebär att det bör bli indragna strukturfondsmedel och frysta anslutningsförhandlingar som följd.

På den punkten kommer jag inte vika en tum som kristdemokratisk europaparlamentariker.

I samma anda kommer jag verka för ett mer tillgängligt EU – för alla. Kristdemokraterna står bakom EU: s tillgänglighetsdirektiv som ökar tillgängligheten till bland annat datorer, e-handel och telefoner. Fysiska tillgänglighetskrav kan dock inte införas till vilket pris som helst, varför mitt parti även stödde undantag för företag med färre än 10 anställda.

Tvingar orimliga tillgänglighetskrav företag att slå igen minskar skatteintäkterna och, med dessa, samhällets välmående. Det drabbar inte minst oss funktionsnedsatta.

Som kunder måste vi förstå företagens utmaningar. Precis som Scandic som enda hotellkedja förstår den ekonomiska vinningen med att garantera tillgänglighet för alla, har man nu inom EU börjat förstå att universell design inte bara är ett krav utan också en både funktionell och estetisk tillgång för samhället i stort.

Vad talar emot att att EU i morgon presenterar lagförslag som hotar en redan sargad LSS?

Bindande EU-lagstiftning för ökad fysisk tillgänglighet är viktig – men den visar också tydligt var den bortre gränsen för EU: s inflytande måste dras.

För att säkra denna bortre gräns kommer jag gör allt i min makt för att minimera EU: s inflytande över medlemsländernas funktionshinderpolitik. Svenska utmaningar går inte att jämföra med rumänska och därför hör frågan hemma på nationell nivå.

Som värd för det sociala toppmötet i Göteborg 2017 lovade Stefan Löfven att det också är där som socialpolitiska beslut ska fattas. Två år senare presenterar EU lagförslag om kvoterad föräldraförsäkring.

Vad är det då som talar emot att man i morgon presenterar lagförslag som hotar en redan sargad LSS?

EU måste vara en garant för funktionsnedsatta personers fri- och rättigheter, inom och utom unionen. Men EU får aldrig detaljstyra medlemsstaternas funktionshinderpolitik.

Det är det vi kristdemokrater menar med ett lagom EU: lagom där EU ska vara lagom, och handlingskraftigt där EU ska vara handlingskraftigt. Med alla sina medborgares bästa för ögonen.

David Lega. Foto: Linnea Bengtsson

David Lega (KD)
Toppkandidat till Europaparlamentet

Publicerad:
2019-05-03

Av: David Lega

Nyckelord:
David Lega, EU, debatt, opinion


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

STÄNG
Skip to content