David Lega: Många barn sorteras bort

Vi vandrar på en mycket farlig väg där konsekvenserna är svåra att överblicka. Trenden vi ser nu är att fosterdiagnostik handlar om att välja bort ett barn för att vi hellre vill ha ett annat, skriver David Lega i en debattartikel som publiceras idag den 21 mars, World Down Syndrome Day.

Här är David Legas debattartikel:

Idag, den 21 mars, är det dagen för uppmärksammandet av Downs Syndrom. Under de senaste åren har vi sett en motsägelsefull utveckling i synen på denna funktionsnedsättning. Personer med kromosomavvikelser har börjat ta större plats i samhället, inte minst genom ICA-Jerry och Glada Hudik.

Det är positivt att fler får ta plats i samhället och detta bidrar också till att fördomar kring Downs Syndrom och funktionshinder i allmänhet bryts ner. Mer mångfald och färre fördomar är något Sverige behöver mer av.

Samtidigt har den fosterdiagnostik som idag erbjuds i många landsting inneburit att majoriteten av alla foster med ett troligt funktionshinder sorteras bort. Jag är för svensk abortlagstiftning, men det blir ett problem när vi väljer vissa barn framför andra.

Funktionshindrade har mycket att bidra med, både i samhället och på arbetsplatsen. Som kommunalråd i Göteborg har jag i flera sammanhang lanserat idén om en headhunting-enhet som ska ha uppdraget att matcha funktionshindrade med tjänster inom Göteborgs Stad för att minska arbetslösheten i denna grupp.

Rullstolsburna människor med lång utbildning får kämpa hårt för att hitta ett jobb och inte sällan beror svårigheten att hitta jobb på arbetsgivarnas okunskap. Man tror att det kommer att innebära problem att ha en funktionshindrad medarbetare. Så är det inte. Samtidigt är det också en rättighet att inte diskrimineras på grund av sitt funktionshinder. Alla ska ha samma möjlighet att hitta jobb.

Dock blir det egendomligt att arbeta för en arbetsmarknad som är tillgänglig för alla när signalen med fosterdiagnostik är att funktionshindrade inte kan leva ett lika värdigt liv som andra. Vem bestämmer vad som är ett värdigt liv?

I Danmark har hälsovårdsstyrelsen gått ut och sagt att samhället skulle spara pengar om fler kvinnor valde att göra abort på grund av ärftliga syndrom och sjukdomar. Vill vi ha en prislapp på livet och vill vi verkligen säga att vissa liv är mer värda att leva än andra?

Jag tror att vi vandrar på en mycket farlig väg där konsekvenserna är svåra att överblicka. Vilka kostnader är det självklart att samhället tar och inte? Är det värdigt mänskligheten att sätta en prislapp på våra liv? Vem av oss är helt utan brister och fel? Vill vi verkligen få värdigheten i våra liv analyserade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?

Vi måste våga diskutera dessa svåra frågor. Vilka andra egenskaper vill vi ta bort? För inte så längesen sågs vänsterhänthet som ett fel som skulle tränas bort, och om fosterdiagnostik hade gjort det möjligt så skulle dessa barn mycket väl kunnat sorteras bort. Vilka egenskaper som är önskvärda och inte varierar med tiden.

Det finns positiva följder av fosterdiagnostik. Kan vi hitta problem och bota eller lindra dem är det naturligtvis fantastiskt. Men trenden vi nu ser är att fosterdiagnostik handlar om att välja bort ett barn för att man hellre vill ha ett annat.

Vi har en mycket kluven inställning till dessa funktionshinder om den ena handen arbetar med ökad tillgänglighet och förbättrade villkor för funktionshindrade, och den andra handen arbetar med att ta bort funktionshindrade.

David Lega (KD)
Andre vice partiledare
Kommunalråd i Göteborg