David Lega: Så kan kommunerna minska arbetslösheten

Risken att bli arbetslös för en ungdom med funktionsnedsättning är idag mycket större än för en ”vanlig” ungdom. Här måste det bli förändring! skriver David Lega, andre vice partiledare för KD, i denna debattartikel.

Sverige är ett fantastiskt land och vi har kommit långt på många områden. Ett sådant område är tillgängligheten, där inte minst LSS är ett tecken på hur långt vi kommit. Samtidigt har vi mycket kvar att göra.

Bland annat måste arbetsmarknaden bli tillgänglig. Risken att bli arbetslös för en ungdom med funktionsnedsättning är idag mycket större än för en ”vanlig” ungdom. Här måste det bli förändring

Det finns massor av anledningar till att arbete är viktigt. För den enskilda människan innebär det att man får möjlighet att leva ett självständigt liv. Det innebär också att man får känna sig behövd och att man tillför något, och det är en viktig känsla för en människa. Ens värde som människa sitter inte i vad man gör, det måste vi alltid komma ihåg, men mycket av självförtroendet sitter där. Att gå arbetslös i långa perioder är inte bra för någon.

För samhället innebär det också att fler är med och betalar skatt samtidigt som färre människor behöver stöd av staten. Arbetslösheten är dyr för Sverige. Det är helt enkelt så att alla vinner på ett samhälle där fler arbetar, vare sig de har en funktionsnedsättning eller inte.

Den viktigaste åtgärden för att minska arbetslösheten bland funktionshindrade är att förändra attityderna, både hos arbetsgivarna och hos de funktionshindrade själva. Det finns mycket att vinna för en arbetsgivare som anställer funktionshindrade och det innebär inte en massa oöverkomliga problem, utan istället nya resurser. Men funktionshindrade måste också våga söka arbeten. Söker man inte jobb, så får man inte jobb.

För att få funktionshindrade att söka jobb har jag föreslagit att en head-huntingenhet ska införas i Göteborg, som ska ha uppdraget att matcha funktionshindrade med lediga tjänster inom staden. När en ledig tjänst utlyses ska enheten uppmana lämpliga kandidater med funktionshinder att söka, och kanske lotsa dem i processen. Det finns många som vill, och skulle kunna jobba, men som behöver lite hjälp på traven. Det handlar inte om kvotering, alla sökande ska konkurrera på lika villkor, men det finns de som behöver extra hjälp för att komma in i processen.

Det är inte en åtgärd som kommer att leda till att alla funktionshindrade har arbete i framtiden, men jag är övertygad om att det skulle hjälpa några. Tyvärr sa samtliga övriga partier nej till att arbeta vidare med en head-huntingenhet när frågan var uppe för beslut i kommunfullmäktige alldeles innan sommaren, men jag kommer att driva på för att mina kristdemokratiska kollegor i andra kommuner ska ta upp frågan där.

I Göteborg ser det just nu mörkt ut för head-huntingenheten, men jag kommer att fortsätta att arbeta med arbetslösheten bland funktionshindrade, för den måste minska nu.

David Lega (KD)
Kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare