De är först ut med Fritt Val: Stockholm, Sörmland och Kronoberg

Stockholm, Sörmland och Kronoberg är landstingen som blir först ut med skapa valfrihet när det gäller hjälpmedel. Det har Hjälpmedelsinstitutet nu bestämt i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

De tre landstingen har själv anmält att de vill delta i försöksverksamheten Fritt Val under 2007-2009.

Syftet med försöksverksamheten är att enskilda personer ska få bättre möjlighet att själv välja hjälpmedel och utförare av utprovning och anpassning.

– Det tre landstingen ska tillsammans ge ett brett underlag för erfarenheter av fritt val. Försöket påbörjas hösten 2007 och avslutas i december 2009. Jag ser fram emot ett spännande uppdrag och att få inleda ett samarbete med försökslandstingen säger Anna Ingmanson, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Stockholms läns landsting finns på www.sll.se

Sörmlands landsting finns på www.dll.se

Kronobergs landsting finns på www.ltkronoberg.se