De är redo för hårdare krav – boom för assistansutbildningar väntas

En boom av utbildningar och kvalitetssatsningar väntas förvandla assistansvärlden de närmaste åren.
Ett nytt tillståndssystem för assistansanordnare är på väg, och därmed nya krav som kan slå ut många assistansföretag som inte är redo.
– Det kan bli som med äldreomsorgen, att stora jättar som ägs av riskkapitalister tar över marknaden och att mångfalden försvinner, säger Claes Andreasson och Lars Forsberg på branschorganisationen PARO.

I mars väntas regeringen presentera en proposition som bland annat föreslår ett nytt system för tillstånd och tillsyn av assistansanordnare, baserat på LSS-kommitténs förslag.
Förändringen tas emot med skräckblandad förtjusning av branschen.
– Risken är att små och medelstora företag inte klarar de framtida kraven om de inte hänger med i utvecklingen redan nu, menar Lars Forsberg.

Så behöver det inte bli. Organisationen PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, har sedan flera år förberett sig för ett framtida tillståndssystem.
PARO har varit den mest aktiva påtryckaren hos LSS-kommittén. Och PAROs nya kvalitetssäkring har många likheter med det som LSS-kommittén förordar.

”Splittring motverkar förbättrad assistans”

– Det som är branschens största problem idag är den stora splittring som råder med flera branschorganisationer som på olika sätt försöker driva sina egna frågor mot myndigheter och politiker. Det saknas också en stark kundorganisation som enbart fokuserar på kunden och inte försöker driva både kund och företagsfrågor, säger Lars Forsberg som är ordförande i PARO.

PARO anser att branschen måste samla sig. Om de olika organisationerna samarbetar och tillsammans driver de intressepolitiska frågor kan branschen ska utvecklas bättre.

– Det krävs också en stark kundorganisation som enbart driver kundernas, det vill säga brukarnas, frågor, säger Lars Forsberg.
– Branschorganisationerna och en stark kundorganisation kan tillsammans ställa krav och utveckla personlig assistans på ett mycket effektivare sätt än vad som sker idag, säger Lars Forsberg.

Som ett led i förberedelserna drog PARO i somras igång nya utbildningar för personliga assistenter.
Under vintern tog man nästa steg och presenterade ett utbildningspaket för assistansföretagarna själv. Och om cirka ett år är de första medlemsföretagen certifierade enligt PAROs krav.

– Vi är övertygade om att de stora riskkapitalägda jättarna kommer att ta över en större andel av assistansmarknaden, men genom den kvalitetssäkring och certifiering som vi har tagit fram blir det möjligt även för små och medelstora företag att klara  framtidens krav, säger Claes Andreasson.

Även om PARO har jobbat länge med att utforma assistentutbildningar och kvalitetskurser är risken stor att många företag blir tagna på sängen, när regering och riksdagen till sist bestämmer sig för hur framtidens assistans ska utformas.
– Mindre företag som inte är förberedda kan få en chock. Om de inte orkar ställa om kanske de måste lägga ned. Att starta assistansföretag har varit världen enklaste business eftersom det inte har krävts något kapital, riskerna har varit små och ingen har krävt utbildning eller kvalitet. Det var vilda västern ända tills det 2008 kom strängare krav på redovisning av assistansersättning, efter en rekordsnabb utredning, och snart kommer nya krav, säger Claes Andreasson.

PARO försöker ligga steget före genom att i februari starta en egen kvalitetsutbildning för assistansföretagare. Den beskrivs som en förenklad form av den internationella standarden för kvalitetssäkring ISO 9000, med samma krav på ständiga förbättringar men utan stora kostnader för externa konsulter.
– Det ska vara ordning och reda på alla delar av verksamheten, alltifrån personalfrågor till ekonomi och rapportering av incidenter. Man ska alltid veta vem som är ansvarig för olika situationer, säger Claes Andreasson.

PAROs satsning handlar också att bygga upp nya nätverk mellan medlemsföretagen, för att utbyta erfarenheter men också för att skapa nya former för kostnadseffektiv ”själv-granskning”.
– Vi ser inte varandra som konkurrenter utan som kollegor, och har man problem med något ska man kunna ta hjälp av andra medlemsföretag. Jag är själv med i ett nätverk i södra Sverige som vi bildade efter en ledarskaputbildning inom PARO, säger Claes Andreasson som driver ACA Assistans tillsammans med sin hustru Anki Björk.

Läs mer om assistansutbildning i Föräldrakraft nr 1, 2010 som har ett stort tema om assistans. Tidningen utkommer den 12 januari 2010.

Paros webbsida finns på www.paro.nu

PARO-medlemmar möttes nyligen på en konferens för att bland annat få information om den nya kvalitetscertiferingen.