Nyheter

De bästa tipsen när du söker vårdbidrag


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Antalet personer som söker vårdbidrag för sina barn med en funktionsnedsättning eller en sjukdom har ökat de senaste åren. Många upplever ansökningsprocessen som krånglig.
I dagarna har det kommit ut en ny bok som hjälper föräldrar att ansöka om vårdbidrag.

Antalet personer som söker vårdbidrag för sina barn med en funktionsnedsättning eller en sjukdom har ökat de senaste åren. Många upplever ansökningsprocessen som krånglig.
I dagarna har det kommit ut en ny bok som hjälper föräldrar att ansöka om vårdbidrag.

Författarna till boken, Anna Sandström och Anna Paulsen, har samlat information om en rad olika saker som är bra att tänka på. Exempelvis vad som menas med merarbete och vilka intyg som behövs. 

– Det är helt enkelt den bok vi själva hade behövt när vi skrev våra ansökningar och vi hoppas att den kan hjälpa andra, säger Anna Paulsen.

Vårdbidrag ska vara ett ekonomiskt stöd för att kompensera föräldrar som har ett funktionshindrat eller sjukt barn så att de kan vårda barnet i hemmet. Med hjälp av vårdbidraget ska föräldrarna kunna ge barnet den tillsyn, den vård och det stöd som krävs för att barnet ska kunna utvecklas på bästa sätt. Vårdbidrag kan betalas ut till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Anna Sandström berättar att det genom olika forum framkommit att ansökningsprocessen är besvärlig och många föräldrar är frustrerade över att inte veta hur eller vad de ska skriva.

– Vi kände samma frustration själva då vi skulle utforma våra egna ansökningar. Allt man ville var att få läsa någon annan persons ansökan för att få någon idé om hur man skulle skriva.

Boken heter Vårdbidrag och finns tillgänglig på Vulkan.se, Adlibris och Bokus. Den innehåller bland annat en vårdbidragsansökan och en beskrivning om hur en dag kan se ut.

– Vi har velat dela med oss av våra och andras erfarenheter och guidar också till dokument som publicerats i ämnet samt var man kan hitta rättsfallsöversikter och domar. Vi har även genomfört en undersökning med 60 familjer om deras vårdbidrag, berättar Anna Paulsen.

En av slutsatserna de kunnat dra är att skillnaderna mellan olika familjer verkar vara mycket beroende på vilka övriga insatser man har från kommun och LSS samt vilka diagnoser barnen har.

– Utöver det kan vi se att det finns stora skillnader i vilken vårdbidragsnivå som blivit beviljad i olika delar av landet, säger Anna Sandström.

– Vi har ingen förklaring till varför det ser ut som det gör, naturligtvis är inte 60 familjers svar heltäckande för landet. Kanske kan det vara så att de som har ett bra stöd i skolan inte har ett lika stort merarbete med sitt barn. Ibland har man dock väldigt stort merarbete med sitt barn men får ändå bara ett fjärdedels eller halvt vårdbidrag i två år trots att någon annan med samma merarbete får ett helt vårdbidrag till dess att barnet är 19 år.

Boken utgår från de olika funktionsnedsättningarna inom Autismspektrumområdet (som Asperger syndrom och autism) men kan även användas av andra som ska söka vårdbidrag.
Författarna är själva föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring