De fixar fria val av hjälpmedel

Nu ska valfriheten av hjälpmedel bli större. Redan i höst startar en
försöksverksamhet i tre landsting som ska ge brukaren större inflytande
över vilka hjälpmedel man kan få förskrivna. Privatpersonen ska inte
längre vara fast i hjälpmedelscentralens basutbud, utan själv få välja
en annan leverantör och produkt om denna passar personens behov bättre.
Men några nya typer av hjälpmedel utanför det man tidigare fått är det inte tal
om.

– Vi har under de senaste åren sett ett utökat utbud av
hjälpmedel på marknaden, men ett stillastående eller förminskat utbud
på många hjälpmedelscentraler. Det finns en massa smarta hjälpmedel som
brukarna aldrig får ta del av, säger Maria Larsson, äldre- och
folkhälsominister.

Tillsammans med Helena Höij, ordförande för
Hjälpmedelsinstitutets styrelse, presenterade hon idag, fredag den 17
augusti, det nya förslaget om fria val av hjälpmedel. Målet med
verksamheten är att öka den enskildes möjlighet till ett liv med ökad
livskvalitet. 

Fakta Fritt Val:

Vad? Brukaren får möjlighet att själv välja den produkt som passar honom eller henne bäst.

När? Testverksamheten drar igång till hösten och håller på i tre år.

Var? Tre landsting kommer medverka. Landstingen får själva anmäla sig som testlandsting.

– De här tre åren kommer att användas till att ta
reda på om en större valfrihet ökar livskvaliteten hos brukaren, om
användbarheten ökar, om informationen faktiskt når fram till brukarna
och om kostnaderna påverkas, berättar Maria Larsson.
Hon menar att man är särskilt intresserad av att undersöka om man genom
en större valfrihet som privatperson kan få mer för samma pengar.
Brukaren som får en rullstol utskriven kommer få möjligheten att själv
välja en rullstol från en annan leverantör än den som landstinget
använder. Enda kravet är att den andra rullstolen ligger på samma
prisnivå som den som landstinget erbjuder.

– Vi har en riktigt
god kvalitet på våra hjälpmedel i Sverige och utprovar och godkänner
produkter i evinnerlighet. Kanske kan vi på det här sättet upptäcka nya
hjälpmedel som är minst lika bra, passar kunden bättre och även kan ge
en mer priseffektiv marknad i Sverige, säger Helena Höij.

De båda hoppas att hjälpmedelsmarknaden ska blomma upp mer än
vad den hittills gjort. Med större valfrihet för konsumenterna finns
stora möjligheter för att fler företagare satsar på användarvänliga
hjälpmedel. Förhoppningsvis ökar konkurrensen på marknaden så att
priserna därmed pressas ned.

Men de fria valen blir ganska begränsade även i fortsättningen.
De fria valen innebär inte att en familj som anser att deras barn är i
behov av en anpassad cykel kan få ersättning för en sådan. Många
föräldrar upprörs dagligen av att deras barn nekas de smarta hjälpmedel
som familjen i grannlandstinget kan få utan problem. Det kan handla om allt från fritidshjälpmedel till it-hjälpmedel eller självklara saker som hörapparater. Men i de landsting
där barn och unga får begränsat med till exempel cyklar och andra
fritidshjälpmedel ser man ännu ingen ljusning.

Man får alltså som privatperson inte större möjlighet att önska sig nya hjälpmedel som man skulle ha behov av. Det finns ett enormt utbud av träningshjälpmedel, stå- och gåhjälpmedel för barn i rullstol och it-hjälpmedel som man ofta nekas till på grund av att det ”inte är nödvändigt”. Detta blir det ingen ändring på i den nya testverksamheten.

Men regeringen menar ändå att de nya fria valen kan vara till stor nytta – särskilt för unga brukare.

– I Norge har man haft fria val ett tag och märkt att det oftast
är de yngre som letar information och väljer sina egna produkter. De
äldre låter mer ofta hjälpmedelscentralerna välja ut passande
hjälpmedel. Så vi tror definitivt att familjer kan ha stor nytta av den
nya valfriheten, säger Maria Larsson.

– För oss känns det jättespännande att få dra igång det här
projektet. Vi anser att vi idag tar nästa steg, ett steg framåt. För
det finns ju en otrolig kunskap hos alla brukare. Brukarna är några av
de största experterna på hjälpmedel, så självklart ska de få vara med
och välja hjälpmedel, säger Helena Höij.

Privatpersonen får själv välja var hjälpmedlet ska provas ut,
det behöver inte vara på hjälpmedelscentralen. Dock vet man ännu inte
hur man ska lösa service- och underhållsproblem.

– Därför har vi nu en testverksamhet. Vi behöver ta reda på hur
kunskaperna ser ut på hjälpmedelscentralerna och hur man ordnar service
på helt nya hjälpmedel. Kanske räcker kompetensen på
hjälpmedelscentralerna, kanske måste man ta hjälp av andra
servicekunniga. Det blir nog väldigt individuellt. Men det är något som
privatpersonen också måste ta ställning till vid beställning av en helt
ny produkt, säger Maria Larsson.

Den nya verksamheten beräknas kosta staten 3 miljoner kronor
under 2007 och 7 miljoner kronor per år under 2008-9. Detta ska
finansiera kostnader för uppbyggnad av ett IT-system för Fritt val,
projektledning och informationsinsatser.

Mer info:
www.regeringen.se
www.hi.se