De flesta är nöjda med fritiden på LSS-boenden för barn och unga | HejaOlika

De flesta är nöjda med fritiden på LSS-boenden för barn och unga

Enligt IVO erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter.

Enligt IVO erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter.

IVO berömmer för stor lyhördhet och engagemang

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

IVO gör tummen upp för Sveriges cirka 200 LSS-bostäder md särskild service för barn och ungdomar.

Fjolårets tillsyn visade enligt IVO ”att barnen och ungdomarna erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter”.

Myndigheten skriver att ”det överlag finns resurser och tid i verksamheterna för att anordna både planerade och spontana aktiviteter, och många verksamheter visar på både stor lyhördhet och stort engagemang”.

En enkät bland vårdnadshavare visade att de flesta, 80 procent, var nöjda eller mycket nöjda med de fritids- och kulturaktiviteter som erbjöds. Åtta procent, eller knappt 30 personer, var inte alls nöjda.

Hela 20 procent uppgav dock att deras barn inte erbjuds några fritids- eller kulturaktiviteter.

IVO kommenterar detta så här:

”Det kan finnas flera orsaker till detta, exempelvis att de svarande inte har full insikt i verksamheten och därför inte har vetskap om de aktiviteter som verksamheten anordnar. Men det kan naturligtvis också vara så att verksamheten inte erbjuder några aktiviteter. Det är därför viktigt att verksamheterna har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna.”

Publicerad:
2018-03-27

Av: Redaktionen

Nyckelord:
IVO, LSS, boende


ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

1 reaktion på ”De flesta är nöjda med fritiden på LSS-boenden för barn och unga”

  1. Harald Strand

    Bra av IVO
    Bra att Ivo talar om att ”barnboende” inte bara är negativt utan att de flesta inblandade är nöjda. Det handlar om mindre än 1000 barn och 200 boenden.

    Många är nödvändiga för att barnet som berörs ska få en anpassad skola. Det handlar således ibland om ett val där föräldrar valt bästa skola för sitt barn. Ibland som i artikeln om Sofia i senaste Föräldrakraft nr 1 2018 så behövs eget boende för hela familjens överlevnad inkluderande Sofia. Ni som har förutfattade åsikter om ”barnboende” rekomenederas att läsa den!

    Föräldrar som Anna-Karin med extra speciellt barn gör allt för att hen ska få ett liv med goda levnadsvillkor – det är jag säker på med 40 års erfarenhet.

Kommentarer är stängda.

STÄNG
Skip to content