Nyheter

De flesta är nöjda med fritiden på LSS-boenden för barn och unga

IVO berömmer för stor lyhördhet och engagemang
ivo tillsyn boende850

Enligt IVO erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter.

 

IVO gör tummen upp för Sveriges cirka 200 LSS-bostäder md särskild service för barn och ungdomar.

Fjolårets tillsyn visade enligt IVO ”att barnen och ungdomarna erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter”.

Myndigheten skriver att ”det överlag finns resurser och tid i verksamheterna för att anordna både planerade och spontana aktiviteter, och många verksamheter visar på både stor lyhördhet och stort engagemang”.

En enkät bland vårdnadshavare visade att de flesta, 80 procent, var nöjda eller mycket nöjda med de fritids- och kulturaktiviteter som erbjöds. Åtta procent, eller knappt 30 personer, var inte alls nöjda.

Hela 20 procent uppgav dock att deras barn inte erbjuds några fritids- eller kulturaktiviteter.

IVO kommenterar detta så här:

”Det kan finnas flera orsaker till detta, exempelvis att de svarande inte har full insikt i verksamheten och därför inte har vetskap om de aktiviteter som verksamheten anordnar. Men det kan naturligtvis också vara så att verksamheten inte erbjuder några aktiviteter. Det är därför viktigt att verksamheterna har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna.”

 

Annons
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Stingray sulky
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL

[kadence_element id=”41923″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *