De har laddat upp för turné om Bästa LSS-kommun

Bengt Westerberg kommer, kommunalrådet Tuva Lund och andra vinnare i ”Bästa LSS-kommun 2016” kommer liksom brukarrepresentanter.
Allt är laddat och klart för den stora seminarieturnén om hur man blir bäst på LSS. Starten går i Umeå den 22 februari och finalen äger rum på Leva & Fungera den 5 april.

Vi har ställt några frågor till Anna Barsk Holmbom, som tog initiativ till tävlingen om bästa LSS-kommun och som ansvarar för serminarieprogrammet.

 

 

En föreläsningsturné om hur man blir bäst i Sverige på LSS – det måste väl vara unikt?

– Ja, det får man väl säga. Det känns oerhört glädjande att den har fått en sådant gott mottagande. Det måste förhoppningsvis innebära att kommunerna vill bli bra på LSS men kanske känner sig lite frågande hur de ska nå dit. Eller kanske är det så att det finns mer bra LSS-verksamhet än vi tror och de som arbetar med det uppskattar att bli lyssnade på. I vilket fall som helst måste jag säga att detta är en av de trevligaste uppgifterna jag haft på många år!

– Att uppmärksamma det som är bra och fungerar är jättebra även om det aldrig får innebära att vi glömmer att påtala det som inte fungerar också. Just nu, vid sidan om arbetet med att förbereda seminarierna, jobbar jag med att ta fram en problembeskrivning som ska överlämnas till LSS-utredaren Désirée Pethrus på uppdrag av åtta assistansanordnare.

Vad är det som är så bra med just dessa konferenser?

– Att uppmärksamma det som är bra och försöka sprida det vidare. Jag är också väldigt glad åt att vi har brukarrepresentanter med på varje seminarium för att berätta om sina önskemål.

– Om det finns någon av HejaOlikas läsare som skulle vilja förmedla något till kommunerna är ni välkomna att maila på anna@abhutbildning.se så ska jag försöka förmedla det vidare på ett eller annat sätt.

– Det skapas ett annat klimat när man, istället för att bara racka ner på bristerna, berömmer det kommunerna gör bra. Kommunerna blir mer villiga att lyssna och ta emot konstruktiv kritik. Med ett sådant klimat kanske kommunen kan förklara varför man gör vissa val. Det kanske inte är något som funkisrörelsen ska acceptera men att mötas i förståelse skapar ändå bättre förutsättningar.

Varför tror du att intresset är så stort just nu?

– Allt sedan reformen trädde ikraft den 1 januari 1994 har det talats mycket om personlig assistans och inte lika mycket om de övriga LSS-insatserna. Jag upplever att det nu finns ett större intresse för dem nu hos både funkisrörelsen och politiken. Ibland av tragiska orsaker, som när personer förlorar rätten till statlig assistansersättning. Men inte bara därför. Det finns naturligtvis personer som aldrig kommer att behöva personlig assistans men väl andra LSS-insatser.

– Nu är LSS-frågan under utredning igen. Vi vet att regeringen önskar att LSS-insatserna blir bättre. Det gör jag också och troligen hela funkisrörelsen. Men jag vill betona vikten av att det aldrig får ske på bekostnad av assistansen.

Vilken roll spelar 2016 års vinnarkommun Botkyrka i turnén?

– Botkyrka har varit oerhört engagerade i den här seminarieserien redan från start. De kommer att delta vid alla fyra seminarier med inte mindre än tre personer där kommunalrådet Tuva Lund är en. Deras engagemang är det som gör det särskilt roligt att arbeta med den här seminarieserien. Det är kul att de så tydligt visar att de uppskattar priset!

Kan du tips om några höjdpunkter i programmet?

– Bengt Westerberg kommer att vara moderator för alla seminarier. Han är så oerhört duktig och kunnig i LSS-frågorna. Jag tror att vi alla känner oss lite ”starstruck” av att möta honom.

– Paneldebatten i slutet av seminariedagen blir bra tror jag. Där ska vi fokusera på vad som krävs av den vinnande kommunen i Bästa LSS-kommun 2017. I övrigt tycker jag att varje punkt på programmet är lika intressant. Jag vet ju inte vare sig vad de tre finalistkommunerna i fjolårets tävling eller brukarrepresentanterna kommer att säga vilket gör det hela spännande även för mig.

Vad tror du blir värdefullast för besökarna på seminarierna?

– Jag hoppas verkligen att brukarrepresentanterna kommer att förmedla många bra tips till kommunerna som de kan tänka på i sitt LSS-arbete. Jag ska försöka fånga upp så många bra tips som möjligt och lägga ut det på internet när seminarieserien är slut. Jag vet att någon har talat om att berätta för kommunen hur viktigt det är att tänka på övergången från barn till vuxen när man tillhör LSS personkrets. Det håller jag helt med om och hoppas få höra mer om på ett av seminarierna.

Vilken roll tror du att en sån här föreläsningsturné kan spela i dessa åstramningstider?

– Jag hoppas att våra samlade försök att förbättra LSS-insatserna har flera funktioner. Dels kan det bidra till att de goda exemplen sprids. Dels medverka till ett bättre samtalsklimat mellan funkisrörelse och kommuner. En viktig del är också att skapa goda levnadsvillkor inte bara för dem som har statlig assistansersättning utan för alla som berörs av LSS.

Mera fakta

Stad och tid för föreläsningarna:

Umeå 22 februari 2017 på Nolia konferens. Länk till mer information.
Stockholm 2 mars 2017
Malmö 16 mars 2017
Göteborg 5 april 2017 på Leva & Fungera på Svenska Mässan.

Mer information om seminarierna i Stockholm, Malmö och Göteborg kommer inom kort.
Mer info finns även på http://abhutbildning.se/forelasningar#bastalss