De har väntat i 524 dagar

I Sverige finns inget heltäckande diskrimineringsskydd ännu, utredningar till trots. En aktionsgrupp ledd av DHR, står därför varje torsdag utanför Rosenbad och delar ut flygblad.

– Vi vill påminna regeringen om att det är dags att ta ställning i frågan, säger Maria Johansson, förbundsordförande för DHR.

DHR startade Torsdagsaktionen i samband med Internationella funktionshinderdagen 2011. Hittills är nio funktionshinderorganisationer representerade. Varje torsdagsmorgon sluter gruppen upp utanför regeringskansliet, Rosenbad, när statsråden anländer till veckans regeringssammanträde.

– Det har nu gått 524 dagar sedan remisstiden gick ut för förslaget att bristande tillgänglighet ska kunna klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Det är dags för ett politiskt ställningstagande, säger Maria Johansson.

Vissa ministrar kommer regelbundet fram och pratar med demonstranterna, exempelvis Erik Ullenhag, Lena Adelsohn Liljeroth, Hillevi Engström och Birgitta Ohlsson. Andra försvinner direkt in på Rosenbad efter att de hoppat ur bilen.

– Det är ingen hemlighet att det finns skilda uppfattningar om frågan inom regeringen och att det är pengar det handlar om. Men man kan inte sätta en prislapp på rätten att få delta i samhället på lika villkor. Och vi ger inte upp så lätt. Nu tar de flesta av ministrarna i alla fall notis om vår närvaro, säger Maria Johansson.