Nyheter

De konkurrerade ut både landsting och privata sektorn


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Både landstingets egen verksamhet och den privata sektorn fick idag se sig utkonkurrerad. Personalkooperativet Bosse tog hem Stockholms landstings bemötandepris för stöd till människor med funktionshinder.

Både landstingets egen verksamhet och den privata sektorn fick idag se sig utkonkurrerad. Personalkooperativet Bosse tog hem Stockholms landstings bemötandepris för stöd till människor med funktionshinder.

Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter har verkat som ett personalkooperativ sedan 1994. Cirka 500 personer får ”råd och stöd att ta makten över sina egna liv”. Bosses verksamhet bygger på avtal med Stockholms läns landsting och Stockholms stad.
Bosses medarbetare har själva erfarenhet av olika funktionsnedsättningar.

Juryn motiverar sitt val på följande sätt:
BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter är en verksamhet där man utbyter tankar, erfarenheter och idéer samt ger varandra mod och styrka. BOSSE har utvecklat sin verksamhet utifrån sin grundläggande övertygelse om allas rätt att delta i samhällslivet på lika villkor, oavsett funktionsnedsättning. På BOSSE strävar man efter att ha personal med egen erfarenhet av funktionsnedsättning som komplement till den formella kompetensen.

Bosses webbsida finns på http://www.bosse-kunskapscenter.se/

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring