De konkurrerade ut både landsting och privata sektorn

Både landstingets egen verksamhet och den privata sektorn fick idag se sig utkonkurrerad. Personalkooperativet Bosse tog hem Stockholms landstings bemötandepris för stöd till människor med funktionshinder.

Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter har verkat som ett personalkooperativ sedan 1994. Cirka 500 personer får ”råd och stöd att ta makten över sina egna liv”. Bosses verksamhet bygger på avtal med Stockholms läns landsting och Stockholms stad.
Bosses medarbetare har själva erfarenhet av olika funktionsnedsättningar.

Juryn motiverar sitt val på följande sätt:
BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter är en verksamhet där man utbyter tankar, erfarenheter och idéer samt ger varandra mod och styrka. BOSSE har utvecklat sin verksamhet utifrån sin grundläggande övertygelse om allas rätt att delta i samhällslivet på lika villkor, oavsett funktionsnedsättning. På BOSSE strävar man efter att ha personal med egen erfarenhet av funktionsnedsättning som komplement till den formella kompetensen.

Bosses webbsida finns på http://www.bosse-kunskapscenter.se/