Nyheter

De kräver höjd ersättning för personlig assistans


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu kräver även Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO högre assistansersättning än Försäkringskassan föreslagit.

Nu kräver även Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO högre assistansersättning än Försäkringskassan föreslagit.

Organisationerna anser att höjningen ska vara 8 kronor per timme istället för föreslagna 4 kronor.
Egentligen behöver ersättningen höjas med ytterligare 6 kronor om man ska ta hänsyn till att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften tas bort, anser de.

Den förra regeringen ansåg att ersättningen kunde höjas i lägre takt än kostnadsutvecklingen. I branschen finns en utbredd oro att regeringen till och med förberedde en frysning av ersättningen.
Det är ännu oklart hur den nya regeringen ser på detta. Beslut om nästa års assistansersättning måste ske senast i mitten av november, när budgeten lämnas in.

Åsa Regnér är ny barn- och äldreminister och har bland annat ansvar för personlig assistans. Vårdföretagarna och KFO har skickat en gemensam skrivelse till henne med uppmaningen att regeringen ska ta hänsyn till kostnadsökningarna.

– När ersättningen hamnar så långt från verkligheten (som Försäkringskassan föreslagit) kommer flertalet anordnare tvingas dra ner på kostnader för personal vilket allvarligt kommer påverka kvaliteten i assistansen, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans på KFO.

Hon befarar att små anordnare får svårt att överhuvudtaget bedriva verksamhet.

Tillsammans representerar Vårdföretagarna och KFO cirka 800 assistansverksamheter, vilket är merparten av all personlig assistans på den privata utförarsidan. De sysselsätter sammanlagt cirka 52 000 personliga assistenter.

LÄS MER.
Om arbetsgivaravgifter för unga och schablonbelopp.
Läs hela skrivelsen till Åsa Regnér på Vårdföretagarnas webbplats.

TIDIGARE ARTIKEL:
Växande oro för sämre assistansersättning

   

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda