De ser till att alla accepteras som fullvärdiga medborgare

Skådespelaren Pierre Björkman och professorn Iréne Johansson blir de första mottagarna av Svenska Downföreningens nya medborgarpris ”Upp-priset”.

Syftet med det nya priset är att bana väg för att alla personer med Downs syndrom ska accepteras som fullvärdiga medborgare.
Iréne Johansson är känd som professor och grundare och av Karlstadmodellen. Juryn för Upp-priset menar att hon under fyra decennier har förändrat förutsättningarna för personer med Downs syndrom.

”Genom ett hjärtligt engagemang, skapande av kreativ pedagogik, ledande av vetenskaplig utveckling och forskning inom området språk och kommunikation har hon flyttat gränserna för förväntad och faktisk utveckling för personer med utvecklingsstörning. Iréne Johansson har vunnit internationellt erkännande och är att betrakta som Sveriges främsta dignitet inom sin nisch”, skriver juryn på Svenska Downföreningens hemsida.

Pierre Björkman får priset för att han ”visar att det går” och att man kan förverkliga drömmar.
”Som fast anställd skådespelare vid MOOMS-teatern inspirerar och banar Pierre väg för många människor, både med  och utan funktionsnedsättning. Pierre använder sin exceptionella dramatiska förmåga, sin sceniska närvaro och enastående publikkontakt för att väcka tankar, locka till skratt, utmana och beröra. Pierre Björkman är helt enkelt en gudabenådad skådespelare”, skriver juryn.

Priserna delas ut i Malmö på Internationella Down Syndrom-dagen på fredag, den 20 mars. Vid arrangemanget kommer Pierre Björkman att visa sin enmansföreställning ”Featuring Pierre Björkman – Solo on Stage”.

Föreningen har sin hemsida på www.svenskadownforeningen.se