De sociala stöden är nu billigare än på 35 år | HejaOlika

De sociala stöden är nu billigare än på 35 år

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson

Finansminister Magdalena Andersson har ofta varnat för ökande kostnader – men samtidigt har stöden till personer med funktionsnedsättningar blivit allt billigare. Foto: Linnea Bengtsson.

Under 2018 var kostnaderna i relation till BNP endast 4,7 procent

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Tror du på bilden av att Sveriges ekonomi blivit allt mer pressad av ökande kostnader för personer med funktionsnedsättning och sjukdom? I så fall har du blivit grundlurad. 

I själva verket har kostnaderna för socialförsäkringen halverats sedan 1990-talet i förhållande till BNP, bruttonationalprodukten.

Under 2018 var kostnaderna i relation till BNP de lägsta på 35 år.

Det visar Försäkringskassans rapport ”Socialförsäkringen i siffror 2019”.

”År 2018 motsvarade utgifterna för socialförsäkringen 4,7 procent av BNP och nivån är
den lägsta under de senaste 35 åren”, skriver Försäkringskassan.

En förklaring till att kostnaderna har fortsatt minska år efter år är att flera av stöden till personer med funktionsnedsättningar har försämrats, däribland assistansersättningen och bilstödet.

Många politiker och beslutsfattare har målat upp en bild av ”skenande” kostnader på det sociala området, men det stämmer alltså dåligt med svensk ekonomis utveckling.

HejaOlika har dock uppmärksammat den verkliga utvecklingen i flera artiklar under de senaste åren – se länkar nedan.

Kostnader för socialförsäkringen jämfört med BNNP.
Det är de relativa kostnaderna för sjukdom och funktionsnedsättning som minskat allra snabbast de senaste åren, enligt Försäkringskassans statistik. Diagrammet är från rapporten Socialförsäkringen i siffror 2019.

RBU:s ordförande Maria Persdotter är en av många som är upprörda över besparingar inom assistans och bilstöd. Hon kommenterar rapporten så här:

Publicerad:
2019-06-26

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
ekonomi, fakta, socialförsäkringen, statistik


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

STÄNG
Skip to content