Nyheter

De som utreder barn är unga och oerfarna

Denna artikel handlar om

Socialsekreterare med svåra jobb

 

Unga och med kort erfarenhet. Nu har Sveriges socialsekreterare som arbetar med barn och unga kartlagts av Socialstyrelsen.

Unga och med kort erfarenhet. Nu har Sveriges socialsekreterare som arbetar med barn och unga kartlagts av Socialstyrelsen.

– Den oro som framförts om att socialsekreterarna ofta är unga och har kort erfarenhet i yrket verkar delvis stämma. Dessutom är rörligheten inom yrkesgruppen relativt hög, påpekar Socialstyrelsen i sin utredning.

Myndighetsutövningen inom social barnavård är ett av socialtjänstens mest krävande uppdrag och därför är det viktigt att personalen har både grundkompetens och möjlighet till vidareutbildning, slår Socialstyrelsen fast.

Den grundläggande utbildning är Socialstyrelsen i stort sett nöjd med, men det är för få socialsekreterare som vidareutbildar sig.

– Kvalificerade utredningar kan hanteras av de yngsta och minst erfarna socialsekreterarna som saknar vidareutbildning och som inte stannar kvar i samma arbetsgrupp över tid, varnar Socialstyrelsen.

Kommunerna måste, som arbetsgivare, garantera de mest utsatta barnen och familjerna rättssäkerhet och kontinuitet genom erfaren och välutbildad personal, anser Socialstyrelsen som även tycker att utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter har ett ansvar.

Läs mer på Socialstyrelsens webb
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/
Nyheter/FirstPage/2007/Q2/nyh070427.htm

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons