De som utreder barn är unga och oerfarna

Unga och med kort erfarenhet. Nu har Sveriges socialsekreterare som arbetar med barn och unga kartlagts av Socialstyrelsen.

– Den oro som framförts om att socialsekreterarna ofta är unga och har kort erfarenhet i yrket verkar delvis stämma. Dessutom är rörligheten inom yrkesgruppen relativt hög, påpekar Socialstyrelsen i sin utredning.

Myndighetsutövningen inom social barnavård är ett av socialtjänstens mest krävande uppdrag och därför är det viktigt att personalen har både grundkompetens och möjlighet till vidareutbildning, slår Socialstyrelsen fast.

Den grundläggande utbildning är Socialstyrelsen i stort sett nöjd med, men det är för få socialsekreterare som vidareutbildar sig.

– Kvalificerade utredningar kan hanteras av de yngsta och minst erfarna socialsekreterarna som saknar vidareutbildning och som inte stannar kvar i samma arbetsgrupp över tid, varnar Socialstyrelsen.

Kommunerna måste, som arbetsgivare, garantera de mest utsatta barnen och familjerna rättssäkerhet och kontinuitet genom erfaren och välutbildad personal, anser Socialstyrelsen som även tycker att utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter har ett ansvar.

Läs mer på Socialstyrelsens webb
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/
Nyheter/FirstPage/2007/Q2/nyh070427.htm