De tar fram verktyg för att minska riskerna på nätet

Riskerna på internet är extra stora för unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, enligt nya enkäter som gjorts av projektet Nätkoll.
– Men vi har också sett många goda möjligheter. Vi har mött ungdomar som inte har några vänner men som via nätet fått ett stort umgänge, säger Karin Torgny, projektledare.

Nätkoll är ett av de projekt som uppmärksammas på NPF forum på Kistamässan i maj 2016.

Projektet har bara kommit knappt halvvägs men det finns redan mycket matnyttigt att berätta.

– Vi vill förmedla en del av den kunskap som vi fått under året som gått. Sedan hoppas vi så klart att vi skall få många frågor och kanske får ta del av nya berättelser om barn och unga med NPF och deras erfarenheter på nätet, säger Karin Torgny.

Varför behövs ett projekt som Nätkoll?
– Tanken väcktes när lokalföreningen Attention Hisingen-Kungälv fick höra berättelser om unga med NPF som hade råkat illa ut på nätet. Det handlade om mobbning och kränkningar men också om unga som blivit kontaktade av vuxna med sexuella syften.

– Det fanns misstankar om att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kunde vara särskilt utsatta på nätet. Många föräldrar var oroliga och sökte efter kunskap och förhållningssätt för att kunna stödja och skydda sina barn.

Vad kan du berätta om de enkäter ni gjort?
– Vi har under hösten gjort två enkäter, en för barn och unga med NPF och en föräldraenkät. Enkäterna bygger på Statens Medieråds regelbundna undersökningar där vi använt ett urval av deras frågor för att kunna jämföra.

– Resultatet kommer att presenteras under våren, men vi kan redan nu säga att det finns skillnader mellan unga med NPF och unga utan NPF när det gäller nätanvändning och erfarenheter på nätet.

Vad är det viktigaste målet med projektet Nätkoll?
– Vi vill att barn och unga med NPF skall känna sig trygga på nätet, att de skall ta vara på nätets goda möjligheter och undvika risker. För att skapa tillitsfulla samtal mellan barn och föräldrar behöver föräldrarna mer kunskap om nätet.

Vilken praktisk nytta kommer unga och föräldrar att få av projektet?
– Vi kommer att ta fram olika metodmaterial som riktar sig till föräldrar samt till elever och pedagoger. Materialen kommer att ge ökad kunskap, men också möjlighet att tillsammans reflektera kring frågor som kan handla om allt från dataspelande, näthat till grooming.

Hur ser tidplanen ut?
– Vi har avslutat vårt första projektår där vi samtalat med framförallt barn och unga med NPF och vuxna omkring dem, men också samlat in kunskap på annat sätt.

– Under andra projektåret kommer våra olika metodmaterial att produceras och sista året ska dessa spridas. Vi kommer bland annat att utbilda cirkelledare i Attentions lokalföreningar runt om i landet.

Har ni fått fram några oväntade resultat eller överraskningar?
– Genom våra enkäter har vi fått bekräftat några av våra farhågor om en ökad utsatthet. Men vi har också i möten och samtal lärt oss mycket om alla de goda möjligheter som nätet kan innebära för just barn och unga med NPF.

– Vi har mött ungdomar som inte har några vänner utanför nätet, men som via nätet fått ett stort umgänge, ibland över hela världen, säger Karin Torgny.

LÄS MER.
Mer information om Nätkoll finns på Riksförbundet Attentions webbplats.