De värsta missarna i höstbudgeten

Trots att jobben sägs vara regeringens viktigaste fråga saknas satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.
Den kritiken kommer från Handikappförbunden som också reagerar mot att bilstödet minskas med 113 miljoner kronor.

Handikappförbunden anser att bilstödet till människor med funktionsnedsättning redan tidigare varit underfinansierat. Pengarna tagit slut i förtid. Framöver blir det ännu värre, befarar man. Stödet ska minska med 33 miljoner kronor 2014 och ytterligare 80 miljoner kronor till 2015.

– Regeringen vältrar över kostnaderna på individen och kommunerna, som kommer att tvingas betala för mer färdtjänst. Resultatet blir att människor sätts i husarrest. Bilstödet är viktigt för den enskildes möjlighet att röra sig i samhället utifrån sina förutsättningar, bland annat att ta sig till och från jobbet, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Jobbsatsningar hade förbunden också velat se i budgeten, eftersom statistiken visar att bara 44 procent av de som har funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har jobb idag.
– Utan aktiva åtgärder tvingas människor kvar i passiva försörjningssystem, säger Ingrid Burman.

Handikappförbunden kritiserar också att budgeten inte signalerar att det kommer en skärp diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet.

Regeringen har visserligen sagt att ett diskrimineringsförbud kommer, men i regeringsförklaringen skickar man med en brasklapp. En ny diskrimineringslag ”måste stå i samklang med god hushållning i offentlig sektor och beakta förutsättningarna för näringslivets utveckling”.

– Det är hög tid att införa en sådan lag. Den måste ge individuella rättigheter att anmäla diskriminering och bli så pass skarp att den gör en verklig skillnad för människor, säger Ingrid Burman.