De vill ha besked av SKL

Otåligheten växer över att SKL ännu inte reagerat på Kalla faktas avslöjande. Nu vill handikapprörelsen ha klara besked av kommunernas intresseorganisation.

Det var i söndags som TV4 med dold kamera visade att kommuner utbildar handläggare i att avslå LSS-ansökningar.

Nu har ett stort antal handikapporganisationer skrivit öppna brev till SKL.

Ett av breven har undertecknats av ordförandena för följande stora handikappförbund: Förbunden är Neuroförbundet, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, Förbundet Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

I det öppna brevet skriver ordförandena att ”kursledaren framställer oss som är beroende av personlig assistans för våra livsvillkor som tärande och en belastning för samhället. Han drar sig inte för att använda förlöjligande och förnedrande exempel, som lockar fram skratt och fniss från deltagarna.”

”Flera företag och föreläsare anlitas av kommunerna med det enda syftet att minska kommunernas kostnad för LSS-insatser. Programmet visar på ett moraliskt och etiskt haveri. Det är fullständigt oacceptabelt att rättighetslagar sätts ur spel genom att kommunala tjänstemän utbildas att strunta i LSS lagens intentioner och guidas genom lagstiftningen för att hitta kryphål för avslag”, heter det i brevet.

Ordförandena skriver att man ” förutsätter att SKL reagerat på samma sätt som vi”.

Hittills har SKL dock inte gett några kommentarer till TV-programmets avslöjanden.

”Vi förväntar oss att SKL som intresseorganisation för Sveriges kommuner och landsting går ut med information till sina medlemmar hur de bör arbeta med kompetensutveckling för sin personal. Grunden måste vara att den kompetensutveckling som köps in ska hjälpa kommunerna att följa intentionerna i LSS – inte att motverka dem”, skriver förbunden.

Ett annat öppet brev har skrivits av Handikappförbunden, en samarbetsorganisation för 38 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor.

– Vi förväntar oss att SKL:s politiska ledning offentligt och tydligt tar avstånd från värderingarna (som kommunernas inhyrda konsulter utbildar biståndshandläggare i). Vi är beredda att medverka i samtal med ledningen för SKL om hur utbildningsinsatser skall se ut för att säkerställa att den personkrets som omfattas av LSS skall få sina lagstadgade rättigheter. Vi vill också se att SKL tar fram en Etisk plattform som kan ligga som underlag för kommunerna vid upphandling av utbildning och andra tjänster inom LSS-området, heter det i brevet som undertecknats av Ingrid Burman och Pelle Kölhed.