Nyheter

De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
”Vi har tänkt mycket på hur vi når de som har svårt att ta till sig information. Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla.”

Alla som kan ska klara försörjningen av mat

Alla som kan ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn eller minst 72 timmar vid en samhällskris, betonar Stefan Anering och Christina Andersson på MSB som här visar upp några av de förnödenheter som alla hushåll bör ha i beredskap. Foto: Linnea Bengtsson.

 

I maj kom den hem till alla hushåll – broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
– Nu hoppas vi att kommunerna satsar mer på lättillgänglig kris-information till sina invånare, säger Stefan Anering, biträdande enhetschef på MSB.

Krisbroschyren var den första sedan 1961. Och efter mer än ett halvt sekels uppehåll var det en stor apparat att ta fram informationen.

– Men vår bild är att broschyren fungerade väldigt bra. Vår utvärdering visar att nästan 80 procent har sparat den, säger Stefan Anering.

MSB arbetar med riskkommunikation på nationell nivå, medan kommunerna har ansvaret för att kommunicera till sina invånare.

– Vår roll är att stötta kommunerna i deras informationsuppdrag. Det kommunerna behöver mest stöd med är HUR man kommunicerar, men också om vad. Vår förhoppning är att kommunerna vill satsa mer på att ta fram konkret och lättillgänglig information till sina invånare, säger Stefan Anering.

Han medverkar på konferensen ”Krisberedskap!” den 31 oktober i Haninge, tillsammans med Christina Andersson, projektansvarig för broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

Då kommer de att tala om hur kommuner, myndigheter, professionella och enskilda kan ha nytta av MSB när det handlar om att öka riskmedvetenheten och beredskapen hos privatpersoner.

En viktig fråga är hur bra broschyren har fungerat när det gäller speciella grupper, som personer med funktionsnedsättningar.
– När vi tog fram broschyren funderade vi mycket på hur vi skulle göra den möjlig för så många som möjligt att ta till sig. Målet med den tryckta broschyren var att den skulle vara så lättillgänglig som möjligt, med texter på enkel svenska, illustrationer, punktlistor och så vidare.

Foto på Stefan Anering, MSB. Foto: Linnea Bengtsson
– Vi vill inte skrämma men tanken är att broschyren ska vara en väckarklocka, så att man tänker till kring vad man behöver göra, säger Stefan Anering. Foto: Linnea Bengtsson.

Den tryckta versionen finns bara på enkel svenska. Men broschyren tipsar om att det finns andra format att hämta på MSB:s webbplats för privatpersoner dinsäkerhet.se. Förutom 14 olika språk finns den som inläst på svenska och engelska, teckentolkad och genom ett samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier finns den även att få i punktskrift.

– Vi har tänkt mycket på hur viktigt att nå de som har svårt att ta till sig information. Man brukar säga att det som är nödvändigt för vissa är bra för alla, säger Stefan Anering.

Det är viktigt att de som kan ta ett eget ansvar i krissituationer gör det, så att samhällets resurser i första hand kan gå till de som behöver det mest.

Samtidigt finns många åsikter om hur den kunde ha gjorts annorlunda.
– Det som vissa har uppfattat som dåligt är att broschyren har skapat oro, att den skrämmer och känns främmande. Och visst förstår vi detta, men samtidigt måste man vara medveten om att vissa saker inträffar dagligen, som informationspåverkan, och att även vi har haft terrorattacker.

– Vi vill inte skrämma men tanken är att broschyren ska vara en väckarklocka, så att man tänker till kring vad man behöver göra. Det är viktigt att de som kan ta ett eget ansvar i krissituationer gör det, så att samhällets resurser i första hand kan gå till de som behöver det mest. Vi pushar också för att man ska hjälpa sina grannar.

– Vår utvärdering har visat att 66 procent tycker att broschyren är bra eller mycket bra. Den siffran är vi väldigt nöjda med, med tanke på att det är svårt att hitta rätt nivå när man går ut till alla hushåll.

Hur upplever du att broschyren klarade att täcka in kriser som de dramatiska skogsbränderna i somras?
– Vi tar upp att skogsbränder kan bli vanligare med ett förändrat klimat, men syftet är inte att räkna upp allt som kan inträffa utan snarare lyfta konsekvenserna av olika händelser som kan innebära att samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Christina Andersson, MSB. Foto: Linnea Bengtsson.
– Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris, säger Christina Andersson, MSB, projektledare för broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Den 31 oktober medverkar hon på konferensen ”Krisberedskap!” i Haninge. Foto: Linnea Bengtsson.

Mera fakta om kris-information ute i kommunerna

MSB har tagit fram en webbaserad guide med tips till kommunerna om hur man kommunicerar om hot, risker och beredskap ur ett lokalt perspektiv.
Guiden tipsar bland annat om hur kommunerna konkret kan förbättra risk-kommunikationen på den egna webbplatsen och via andra kanaler.

Guiden påminner också om vikten av att förbereda informationspunkter och informationstavlor som även fungerar vid elavbrott och internetstörningar.
Alla kommuner behöver planera för hur man kan kommunicera med invånare och andra om el, internet, telefoni och kanske även om radion inte fungerar.

Exempel på saker som kommuner behöver informera om i förväg:
Vikten av att följa krisinformation i Sveriges Radio P4.
Var kommunens brandstationer finns. Om telefonin inte fungerar kan allmänheten ta sig till brandstationen för att att ringa 112 från nödtelefonen där.
Var dricksvattentankar kan komma att ställas upp.
Vilka platser i kommunen som används som uppsamlingsplatser vid utrymning.
Var informationstavlor kommer att finnas.
Vilka av kommunens lokaler som kan användas som värmestugor.

Hela guiden för kommuners riskinformation finns på MSB:s webbplats.

Fler artiklar om detta ämne

”Hur säkrar vi skyddet för personer med LSS- och SoL-insatser?”
Social­nämnden i varje kommun är ansvarig för kris i all LSS-verksamhet. Men hur fungerar det i praktiken?
Krisberedskap
Eva Borgström. Foto: Linnea Bengtsson
Inför nästa kris: Viktigt att själv ta reda på vilken beredskap som finns
Eva Borgström på Riksförbundet FUB om hur dagens brister kan åtgärdas
Krisberedskap
Jessica Smaaland från STIL är en av talarna på seminariet i Almedalen den 3 juli klockan 14.00.
Vid nästa katastrof, vem tar hand dig som behöver extra stöd?
Webbsändning från Almedalen
Artikel om skogsbränderna som hotade stora delar av Ljusdal i somras
Varannan saknar fortfarande evakueringsplan
Stora brister i kommunernas krisberedskap för LSS-boende och andra utsatta grupper
Jessica Smaaland. Collage och foto: Linnea Bengtsson.
”Jag är beroende av andra, det måste jag acceptera”
Jessica Smaaland gör sig redo för vintern. Snöskyffeln är ett av hjälpmedlen.
Krisberedskap
En bild från Folkhäsomyndighetens informationsmaterial om värmeböljor. Foto: Mikael Wallerstedt.
Hög tid att kolla upp: Har din kommun en handlingsplan för dödliga värmeböljor?
Vägledningen släpptes förra året - men har den följts?
Krisberedskap
Dan Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson.
Dan Eliasson: Fråga din kommun hur man tänker agera i en framtida kris
MSB-chefen ger konkreta råd till personer med funktionsnedsättningar
Krisberedskap
'- Jag tror att vi behöver bygga upp nya beredskapsförråd och ett starkare civilförsvar
”Vi kunde inte föreställa oss att detta skulle kunna hända”
Storbränderna i Ljusdal hotade även tätorterna - och alla dess gruppbostäder och äldreboenden
Krisberedskap
De vill förbättra beredskapen inom omsorgen. Annika Strandhäll och Lena Hallengren fångade på samma bild under Almedalen den 5 juli 2018. Foto: Linnea Bengtsson.
Efter extremvädret – nu måste beredskapen inom vård och omsorg ses över
Nya uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
Krisberedskap
Annika Strandhäll: Sedan apoteksmonopolet avvecklades finns ingen samlad aktör som kan hantera läkemedelsförsörjningen
Vid framtida kriser kan Sverige ha svår brist på mediciner
Regeringen: Vården måste klara katastrofer bättre

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *