Nyheter

Debatt: Arbetsresor blir fem gånger dyrare


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

6300 kronor per månad. Så mycket tvingas en funktionshindrad att betala sedan kommunen i Lilla Edet femdubblat taxan för arbetsresor med färdtjänsten, skriver Ralf Sköld, Synskadades Riksförbund, i denna debattartikel.

6300 kronor per månad. Så mycket tvingas en funktionshindrad att betala sedan kommunen i Lilla Edet femdubblat taxan för arbetsresor med färdtjänsten, skriver Ralf Sköld, Synskadades Riksförbund, i denna debattartikel.

På regeringsnivå för man en tydlig arbetslinje, alla skall arbeta. Människor vars sjukskrivning nu regelbundet skall omprövas och prövas mot en arbetsmarknad. Regeringen har även genomfört skattesänkningar för att göra det än förmånligare för människor att jobba.

I vår kommun, Lilla Edet går man i motsatt riktning. Kostanden för resor till och från arbetet med färdtjänst kommer att femfaldigas.

Tidigare var månadskostnaden vid arbetspendling med färdtjänst mellan Lilla Edet och Göteborg 1280 kronor lika mycket som ett vanligt månadskort. Nu kommer det att kosta 6292 kronor, dvs. en femdubbling av priset.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastslås rätten till personlig rörlighet, på det sätt och vid den tid de själva väljer och till rimlig kostnad. Att betala nästan 6 300 kronor i månaden för arbetsresor är inte rimlig, speciellt inte om arbetet är ett deltidsarbete eller lågt betalt.

Bland personer med synskada är det endast 13 procent som arbetar heltid. Många är dessutom lågbetalda och höjningen av färdtjänsttaxan kommer att leda till att människor som är beroende av färdtjänst, inte har råd att jobba. För kommunens del leder detta till uteblivna skatteintäkter.

Vår fråga till kommunen Lilla Edet är – Gäller inte arbetslinjen här?

Synskadades Riksförbund
Trollhättan – Lilla Edet

Kontakt : Ralf Sköld
0520-661148, 0705-173111

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion