Debatt: Bostadsbidraget måste ses över

Bostadsbidraget håller på att förlora sitt ursprungliga syfte och allt färre får allt lägre ersättning. Det skriver Föreningen Sveriges Socialchefer i en debattartikel. ”Det här kan bli det som slutligen slår undan benen för dem som har det svårast i vårt land”, anser socialcheferna.

Här är debattartikeln:

Bostadsbidraget, som riktas till barnfamiljer och unga 18–29 år, har två syften: Ett bostadspolitiskt för att förhindra trångboddhet och ett familjepolitiskt för att öka konsumtionsförmågan. Men mellan 1997 och 2010 minskade bostadsbidragen av vissa negativa orsaker med 61 procent, från 9 till 3,5 miljarder kronor. Det är alarmerande siffror.

Det finns flera problem som borde åtgärdas:

Bidraget höjs inte med inflationen.
Olika myndigheter beräknar trångboddhet på olika sätt vilket innebär att andelen trångbodda varierar mellan 4 och 13 procent
Bidraget är periodiserat på fel sätt
Det är dessutom preliminärt och slutberäknas i samband med inkomsttaxeringen året efter, vilket gör att många som ligger nära brytpunkten inte vågar söka bostadsbidrag av rädsla för att behöva återbetala i efterhand.

Det urholkade bostadsbidraget är inte den enda försämringen av den sociala bostadspolitiken. Sverige är tudelat – medan tillväxtregionerna saknar bostäder så planerar man på andra håll i landet att riva tusentals bostäder. Hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Villkoren för olika upplåtelseformer ser olika ut. De kommunala bostadsbolagen har fått ändrade finansiella krav.

17 783 personer var hemlösa i den senaste mätningen 2005, många av dem föräldrar med barn. Det blir allt svårare för svaga grupper att få en bostad och det pågår en utveckling av boendeformer där de inte har samma rätt som ”vanliga” hyresgäster. Här krävs ett nytänkande för att tillgodose behoven.

När vi ser detta i skenet av försämrade sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, ökad barnfattigdom och ökad ungdomsarbetslöshet blir det ytterligare sten på börda för den som har sämst förutsättningar.

Ett urholkat bostadsbidrag riskerar att slå undan benen helt för alla som redan kämpar för att leva ett drägligt liv. Vi kräver därför att regering och riksdag tar sitt ansvar och gör en översyn av bostadsbidraget.

Lotta Persson, ordförande FSS
Yngve Sundin, vice ordförande FSS