Debatt: LSS-förslag kan tvinga många att flytta från sina hem

De förslag som LSS-utredningen väntas lägga fram den 10 januari kan leda till att många tvingas flytta från sina hem. Föräldrarna kommer inte längre att få avgöra vem som ska ta hand om deras barn i sitt eget hem. Risken är att barn inte längre kan växa upp i sin familj. Det skriver 19 funktionsrättsorganisationer i en gemensam debattartikel.

Debattartikeln publiceras idag av webbtidningen Metro.

Här citerar vi de viktigaste delarna av debattartikeln:

”Vi har följt den pågående LSS-utredningen och har som företrädare för funktionshinderrörelsens fått ta del av dess slutliga förslag, som kommer att presenteras i betänkandet den 10 januari. Tillsammans är vi 19 organisationer som tycker att förslagen hör hemma i papperskorgen. 

Tyvärr har den statliga LSS-utredningen haft ett alltför starkt fokus på besparingar, trots det glädjande beskedet i våras om att besparingskravet i utredningsdirektiven tagits bort. Problemen med bristande rättssäkerhet i tillämpningen och kvalitetsbrister i flera insatser har också ignorerats. Man har heller inte baserat sina förslag på den forskning som finns kring LSS. I stället föreslås stora förändringar som vi ser kommer att rasera fungerande insatser för väldigt många:

1. Personlig assistans har den stora fördelen att människor med stora behov kan få stöd genom en och samma insats, även när behoven skiftar under dygnet. Dessutom har man själv fått bestämma vem som ska utföra jobbet. Nu föreslås en schablon för alla med assistansersättning på 15 timmar/vecka utöver tiden för hjälp med grundläggande behov. Risken är stor att många mot sin vilja tvingas flytta från sina hem till särskilt boende.

2. Rätten till assistans för barn under 16 år försvinner och istället föreslås en ny insats som kommunen ska ansvara för. Föräldrarna kommer inte längre att få avgöra vem som ska ta hand om deras barn i sitt eget hem. Risken är att barn inte längre kan växa upp i sin familj.

3. Endast praktiska hjälpbehov ska berättiga till personlig assistans. Många personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer därmed att förlora sin personliga assistans och möjligheten att leva som andra.

4. Insatsen ledsagarservice försvinner för att ersättas av en ny insats, något som innebär inskränkt frihet för många personer.

Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att man inte får begränsa redan givna rättigheter, som exempelvis LSS. Utredningsförslagen innebär därmed ett brott mot Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Debattartikeln har undertecknats av följande:
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Maria Lundqvist-Brömster, ordförande Hjärnkraft
Harald Strand, ordförande FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen
Ulla Adolfsson, ordförande Autism- & Aspergerförbundet
Ulf Larsson, ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Marina Carlsson, ordförande Personskadeförbundet, RTP
Emily Muthén, Föreningen Grunden, Göteborg
Maria Persdotter, ordförande RBU
Bo Jakobsson, Ordförande Svenska OCD-Förbundet
Malin Kvitvaer, styrelseledamot Lika Unika
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Amanda Lindberg, ordförande FSDB
Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA
Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR
Jessica Smaaland, politisk sekreterare, talesperson STIL
Magnus Andén, ordförande Föreningen JAG
Linus Forsberg, ordförande Unga med synnedsättning, US
Björn Häll Kellerman, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade