Nyheter

Debatt: Vi kämpar för friheten att välja skolform


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hör upp Skolverket! Vi vill värna vår frihet att välja skolform, så som ni förordat. Men det är inte så enkelt, om ens möjligt. Det skriver Anna Andersson och Marie Häggström i ett upprop som många föräldrar står bakom.

Vi är ett antal familjer som är oroade över om vi i framtiden kommer att kunna vara med och påverka var våra barn ska gå i skolan. Vi vill värna om vår frihet att välja skolform – särskola eller integrerad skola – för våra barns bästa, precis som Skolverket förordat. Som representanter för dessa familjer skriver vi nu till er med förhoppningen om att ni kan ta upp den här viktiga frågan.

Vi är 16 familjer som i somras var samlade på ett läger, på Löftadalens folkhögskola i Åsa (söder om Göteborg), för att lära oss mer om språkutveckling och språkträning enligt ”Karlstad­mo­dellen”. Familjerna har en sak gemensamt, alla har barn med Downs syndrom. En del känner varandra sen tidigare, andra träffas för första gången. Barnen är från 3 till 5 år. Till det kommer syskon i olika åldrar. När vi utbyter erfarenheter med varandra blir det tydligt att vi alla får kämpa hårt för våra barn, en del hårdare än andra. Att få hjälp från logoped och sjukgymnast från habiliteringen är inte någon självklarhet, ej heller att barnen får kommunicera genom TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) på sina förskolor. Detta borde vara självklart men tyvärr är det en del som inte får det stöd de har rätt till. Resultatet blir att föräldrarna måste kämpa och arbeta för att barnen ska bemötas på ett värdigt sätt, det vill säga att individen sätts i fokus och omvärlden låter honom eller henne växa och utvecklas från den position i utveckling som han eller hon just befinner sig på och med det stöd som behövs.

 border=

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion