Demonstration väntas slå rekord på torsdag

Protesterna mot att regeringen inte skärper diskrimineringslagen växer. På torsdag morgon väntas handikapprörelsens ”Torsdagsaktion” samla fler demonstranter än någonsin tidigare.

Torsdagsaktionen drogs igång av DHR för snart ett och ett halvt år sedan och har successivt samlat allt fler förbund.

På torsdag morgon, den 30 juni klockan 8-9, kommer troligen extra många protesterande medlemmar att delta i manifestationen utanför Rosenbad i Stockholm.

– Det finns ett utredningsförslag (om hur bristande tillgänglighet kan klassas som diskriminering). Regeringen har nu i mer än 2,5 år berett de remissvar som inkommit, utan att gå vidare med att lägga fram ett lagförslag, skriver arrangörerna på Handikappförbundens hemsida.

– Vi har sedan länge fått nog av vackra ord och tomma löften, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson.

– Den senaste utredningens namn, Bortom fagert tal, talar sitt tydliga språk! Nu är det dags för ett politiskt ställningstagande, det är dags att regeringen går från ord till handling.

Läs mer om Torsdagsaktionen på Handikappförbundens webbplats.