Den egna erfarenheten är av stor betydelse

Den gemensamma värdegrunden för handikappidrottsrörelsen diskuterades på konferensen Hållplats.nu. Det förslag till värdegrund som diskuterades lägger stor vikt vid den egna erfarenheten av att ha en funktionsnedsättning.

440 ledare och aktiva träffades nyligen på stormötet Hållplats.nu i Upplands Väsby norr om Stockholm. Värdegrunden för handikapprörelsen, diskuterades.

– Det finns ett förslag till värdegrund som man presenterade under konferensen. Det förslaget bygger till stor del på riksidrottsförbundets värdegrund. Sedan har man lagt till lite för att möta det som är specifikt för handikapprörelsen, säger Åsa Llinares från Södermanlands handikappidrottsförbund, som hade hela 48 representanter på plats.

 

Förslaget till värdegrund lägger stor vikt vid den egna erfarenheten av att ha en funktionsnedsättning, samt understryker vikten av ett aktivt liv.

– Ett aktivt liv är lönsamt och en förutsättning för att må bra på sikt, säger Åsa Llinares.

En specifik fråga som diskuterades under den avslutande dagen var sekretesslagstiftningen.

– Rekryterar man via särskolan är det inga problem. Men vänder jag mig till en kommun för att få veta vilka som har en funktionsnedsättning, så får jag inget svar. Men lagstiftningen är som den är, och jag tycker personligen att handikapprörelsen ibland använder det här som ett mantra för att förklara varför rekrytering är svårt. Många kommuner har löst det här genom ett bra samarbete med habiliteringen, säger Åsa Llinares.

– Kari Marklund (förbundets ordförande) och jag har bland annat diskuterat sekretesslagstiftningen och där är vi inte framme än men det är inte säkert att vi löser problemen bara med ändrad lagstiftning. Många gånger är det ute på fältet som frågorna måste lösas, sa idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth när hon gästade konferensen under den avslutande dagen.

En fråga som Föräldrakraft uppmärksammat – hur förutsättningarna för breddidrotten och framför allt skolidrotten ska bli bättre – diskuterades också.
– Det är så viktigt att vara med på gympan i skolan för om man inte är det tackar man nej till ett aktivt liv och det vet vi hur allvarligt det är för hälsan. Och vad händer med självförtroende och självkänsla när man inte får vara med? Jag tror att vi som idrottsrörelse måste ställa krav på skolan, sa Åsa Llinares.

Inga beslut fattades under konferensen, nu får den politiska behandlingen av framför allt värdegrunden rulla vidare mot förbundsmötet i maj nästa år.

Föräldrakraft nåddes inför Hållplats.nu av någon enstaka röst som ställde sig kritisk till att förbundet arrangerar en konferens av den här storleken, och tyckte att pengarna istället borde gå direkt ut i verksamheterna.

Stig Carlsson, generalsekreterare på SHIF, anser att den stora majoriteten stod bakom arrangemanget. 

– Konsekvensen av konferensen är att vi även i fortsättningen måste träffas och delge varandra våra synpunkter, utan möten dör vi som rörelse. De som inte vill resa vidare får stanna och se framtiden försvinna i horisonten, säger han.