Deras kamp belönas | HejaOlika

Deras kamp belönas

Emilia Wärff och Tobias Holmberg. Foto: Linnea Bengtsson.

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

Emilia Wärff och Tobias Holmberg utsågs på tisdagen till de allra första stipendiaterna ur nybildade Erik Ljungbergs Stiftelse. Utdelningen ägde rum på Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg.

Emilia Wärff och Tobias Holmberg utsågs på tisdagen till de allra första stipendiaterna ur nybildade Erik Ljungbergs Stiftelse. Utdelningen ägde rum på Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg.

Den nya stiftelsen arbetar för att främja full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Stipendierna delas ut för att uppmuntra enskilda, grupper och nätverk att jobba för dessa målsättningar.

– Jag är jättehedrad av att få stipendiet, säger Emilia Wärff som arbetar som professionell dansare.

– Det var här på Leva & Fungera som jag såg Erik och kände att jag också ville vara lika ball och bra, att jag också ville göra skillnad.

Stiftelsens ordförande Anna Bonnevier lyfte fram Emilias kamp för att behålla sin rätt till personlig assistans för att kunna vara en fullvärdig medborgare och utöva scenkonst på proffsnivå.

”I Eriks anda valde Emilia att inte vara tyst. Hon använde sitt fall till att väcka opinion. Genom att ställa kritiska frågor och berätta om sin situation offentligt har hon fått igång en väldigt viktig samhällsdiskussion över hela landet”, heter det i motiveringen till stipendiet.

Även för Tobias Holmberg har Erik Ljungberg varit en stark förebild:

– Han lärde mig att våga göra något – att det inte är så farligt när polisen kommer och klappar på axeln, sa Tobias.

Tobias Holmberg är en av de unga aktivister inom funktionshinderrörelsens som synts och hörts allra mest de senaste åren, bland annat som (tidigare) ordförande för Unga Rörelsehindrade.

På sistone har han kämpat hårt för att motarbeta rasism och intolerans, och verkat för att även funktionshinderrörelsen ska bli mer inkluderande.

”Det som särskilt utmärker är Tobias kamp mot inhumana asylbeslut som bland annat rör personer som flytt hemska funktionsförtryck och som utvisats till fruktansvärda liv på institutioner eller utanför samhället. Tobias kamp har inte bara förts med pennan som svärd utan också i aktioner i direkt anslutning till utvisningsbesluten”, står det i motiveringen till stipendiet.

 

Publicerad:
2015-04-15

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Emilia Wärff, Erik Ljungberg, Erik Ljungbergs stiftelse, Leva & Fungera, Tobias Holmberg


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Forum FUB

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content