Tema

”Det är lätt att känna sig otillräcklig som förälder”

Sex föräldrar berättar om pressen när assistans och annat stöd brister (del 4 av 6)
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.

Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.

 

När orken tryter. Många föräldrar som har barn med funktionsnedsättning lever under extremt stor press och har liten möjlighet till avlastning när assistans avslås eller dras in och samhällets stöd brister. Det ökar risken för att föräldrar närmar sig gränsen för vad som är tillåtet och i värsta fall kliver över den. Här berättar en av sex familjer om sin situation.

Förälder till 9-åring:
”Det är lätt att känna sig otillräcklig som förälder”

Vårt barn är nio år och har en grav funktionsnedsättning med stora hjälpbehov vad gäller både motorik och kommunikation där hen är beroende av någon som kan tolka hela tiden.

Jag har aldrig fått frågan om våld i hemmet eller om jag är orolig för att brista i mitt föräldraansvar eller om våld i hemmet. Jag har heller inte känt mig orolig för detta, eftersom mitt barn får det stöd hen behöver i form av personlig assistens och stöd från skola och habilitering. Vi är oändligt tacksamma för detta då det är en förutsättning för att vårt barn får rätt stöd och hjälp.

Det är också en förutsättning för att vi föräldrar ska må bra. Trots stödet är tillvaron som förälder till barn med funktionsnedsättning ibland ändå tung, med svåra situationer för barnet med sjukdomar, epilepsi och andra problem, och dessutom enormt mycket administration och logistik för oss föräldrar.

”En förutsättning är att vi får stöd”

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning behöver man ha så många förmågor: administrativ kapacitet när du ska ha kontakt med myndigheter och fylla i formulär och juridiska kunskaper när du behöver överklaga beslut – någonting vi har behövt göra flera gånger. Vi behöver också lära oss att utföra träning enligt logoped, specialpedagog och sjukgymnast. Samtidigt försöker vi sköta våra vanliga jobb. Det är därmed också lätt att känna sig otillräcklig som förälder.

Det finns alltid en viss oro för att vårt barn ska blir utsatt för något när olika assistenter turas om att ta hand om vårt barn. I perioder har det varit stor omsättning på personal och det kan kännas osäkert när assistenter är nya. Dessutom innebär det en omställning för hela familjen när assistenter börjar och slutar.

En förutsättning för att vi föräldrar och vårt barn mår bra är att vi fortsatt får det stöd vi behöver. Får vi inte det ser jag en stor risk att vi föräldrar blir utmattade, stressade och därmed med ökad risk att begå fel. Med tanke på hur utbrett våld mot barn med funktionsnedsättning verkar vara vore det vore bra om stödmyndigheter rutinmässigt ställde frågor om detta.

[elementor-template id=”27652″]

Fler artiklar om detta ämne

Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Jag var orolig för att berätta hur utmattade vi var”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 1 av 6)
Utsatthet
Personen på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Envato elements.
”Jag växte upp i ett kylskåp”
Nästan inga känslor fick existera när Petra växte upp
Utsatthet
Hela temat om utsatthet publiceras i Föräldrakraft nr 2-3 som utkommer i september. Personen på bilden har inget samband med artikeln.
Ett tema om den extrema pressen när samhällets stöd inte räcker
Temat publiceras i Föräldrakrafts dubbelnummer (nr 2-3) som utkommer i september, men kan redan nu läsas här på HejaOlika.
Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Utan räddande änglar hade vi hamnat i ett desperat läge”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 6 av 6)
Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Oron för att brista som förälder har nog följt mig hela vägen”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 5 av 6)
Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Skrikandet och alla höga ljud gör att jag brister”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 3 av 6)
Tema utsatthet
Elisabeth Ljungström.
Guide: Utsatthet hos barn med funktionsnedsättning
Elisabet Ljungström svarar på frågor om våld mot barn med funktionsnedsättning
Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Jag har slagit mitt barn på händerna”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 2 av 6)

 

 

Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Jag var orolig för att berätta hur utmattade vi var”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 1 av 6)
Utsatthet
Personen på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Envato elements.
”Jag växte upp i ett kylskåp”
Nästan inga känslor fick existera när Petra växte upp
Utsatthet
Hela temat om utsatthet publiceras i Föräldrakraft nr 2-3 som utkommer i september. Personen på bilden har inget samband med artikeln.
Ett tema om den extrema pressen när samhällets stöd inte räcker
Temat publiceras i Föräldrakrafts dubbelnummer (nr 2-3) som utkommer i september, men kan redan nu läsas här på HejaOlika.
Utsatthet
Vi har samlat 6 berättelser från familjer som har upplevt utsattheten och pressen när samhällets stöd brister. Foto: Linnea Bengtsson.
”Utan räddande änglar hade vi hamnat i ett desperat läge”
Sex föräldrar om pressen när assistans och annat stöd brister (berättelse 6 av 6)

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac