”Det är nu sunt förnuft och empati är en viktig tillgång”

KRÖNIKA. Vi möts av allt fler exempel där människor och familjer som söker personlig assistans inom LSS (Lagen om stöd och service) får ett bemötande av myndigheter och tjänstemän som många gånger kan beskrivas som skamligt och ovärdigt. Allt för att minska samhällets utgifter som enligt ansvariga politiker har blivit för höga.

Jag undrar stilla – vem bestämmer att en människas liv är för dyrt för vårt samhälle? Och varför är ingen intresserad av att tala om hur mycket av dessa pengar som direkt kommer tillbaka i form av nya arbetstillfällen, skatt och minskade kostnader för hemtjänst och andra sjukvårdsinsatser.

Vad är det som driver dessa beslutsfattare? Vad har de för människosyn? Stod de längst fram när dubbelmoral skapades och sist i kön när sunt förnuft och empati delades ut?

”Människors lika värde” – det har vi ju kommit överens om sedan lång tid tillbaka i detta generösa, rika och demokratiska Sverige. Det land som ju ofta uppmanar andra länder att bli bättre i frågor om mänskliga rättigheter. Att Sverige använder eleganta formuleringar om människors lika värde och mänskliga rättigheter i officiella dokument och samtidigt låter kostnadsbesparingar och neddragningar prioriteras före människors behov anser jag är dubbelmoral i den högre skolan.

Sunt förnuft och empati är utmärkta egenskaper inom många områden. Lagar, regelverk och direktiv är också bra att ha, men sunt förnuft vinner i längden. Det förekommer idag beslutsfattare som i sin iver att spara pengar menar att det finns utrymme för tolkningar som ger dem möjlighet att rasera familjers liv och framtidstro. Uppenbarligen har de i någon text hittat ett stycke som säger att vårt samhälle inte har råd att låta vissa människor leva ett fullt liv med livskvalité. Och sedan frånsäger de sig allt ansvar och hänvisar till direktiv, domar och gällande regelverk.

Du har alltså ett val när du sitter där på ditt kontor

Jag tar avstånd från detta och vågar påstå att kärnan till problemen vi står inför ligger här. Hur våra politiker och beslutsfattare väljer att tolka de lagar och regler som är avgörande för vilket stöd människor kommer att få. Ni är tillsatta för att värna om medborgarnas rättigheter och finna möjligheter till att hjälpa människor att få de stödinsatser de behöver och har rätt till. Det står ingenting i er befattningsbeskrivning om att ert uppdrag är att misstänkliggöra människor och utgå från att de överdriver sitt hjälpbehov och fuskar.

Ja, fusk och kriminalitet förekommer och det fördömer jag. Men det får inte användas som en ursäkt för att genomföra neddragningar och orimliga kostnadsbesparingar för de personer som verkligen behöver stöd och har rätt till det. Att låta en hel grupp bestraffas på grund av några få företags eller individers kriminella handlingar är inte acceptabelt.

Du har alltså ett val när du sitter där på ditt kontor. Och för att göra rätt val krävs inte enbart utbildning, kunskap och erfarenhet. Nej, det är nu sunt förnuft och empati är en viktig tillgång. Att åtminstone vilja se individens och familjens behov och göra en rättvis och human bedömning. Att verkligen försöka finna lösningar och utforska alla alternativ och resurser för att tillhandahålla de stödåtgärder som krävs för att människor skall få ett liv med hög livskvalité. För jag antar att det är precis så du önskar bli bemött om/när du själv hamnar i en livssituation där du måste ansöka om hjälp och stöd?

Därför kommer jag och många andra inom funktionshinderrörelsen stå upp för ett samhälle där människors lika värde, jämlikhet, delaktighet och respekt är något mer än bara ord och politiskt korrekta uttryck. Ett samhälle där dessa värderingar verkligen genomsyrar allt vi gör och allt vi tänker. Och det kommer vi fortsätta kämpa för till dess att vi nått vårt mål. Inte bara för vår egen skull – utan lika mycket för din och kommande generationers skull.

Mikael Andersson är författare, föreläsare och certifierad coach. Han har en egen webbplats på www.mikael-unlimited.se

Läs även vår intervju med Mikael Andersson: Jag fick drömjobbet genom utpressning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *