Det är skillnad på ”goda levnadsvillkor” och ”skälig levnadsnivå”

Naturligtvis är det skillnad på goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå. Trots det är det många som påstår annat, för att de har mer eller mindre dolda skäl för detta, nämligen att spara resurser.

Kommuner tycker att det inte är någon skillnad

Ända sedan LSS infördes har SKL, Sveriges kommuner och landsting, och dess företrädare försökt påstå att lagen är otydlig och att det inte finns någon skillnad mellan SoL och LSS, dvs. mellan skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. För SKL är det inte bara en fråga om kostnader utan även en fråga om kommunernas självbestämmande.

Men det svenska språket är på inget sätt otydligt om man bara vill förstå! Vi kan till exempel göra andra jämförelser språkligt som bra och bättre, mindre och minst, lång och kort, smal och tjock osv. Vem kan påstå att det inte är skillnad mellan dessa jämförelser?

I LSS står det att personer som omfattas skall ha goda levnadsvillkor. Vad detta betyder är ett vanligt trätoämne i förvaltningsdomstolar och i kommuner med intresseorganisationer och enskilda.

Något lite mer udda beskrivning om vad goda levnadsvillkor innebär har gjorts av utvecklingsstörda själva i sin underorganisation Klippan i FUB. Den är ett av de bättre förtydligande som gjorts av begreppet. Håll till godo:

Om jobb

Att man har en bra sysselsättning.

Att ha ett bra innerhåll i sitt jobb.

Att man är nöjd när man går hem.

Att man uppskattas för det man gör.

Att kunna ta egna initiativ på jobbet.

Att man är bra på det man gör.

Att ha ett tydligt schema så man vet vad man ska göra och vilken tid.

Att vara trygg på jobbet.

Att man vet att man har jobbet kvar.

Att man ingår i arbetsgruppen så man ej känner sig utanför och ensam.

Om boende

Att man får bo bra.

Att man trivs med sin personal.

Att man får stöd och hjälp.

Att man får uppmärksamhet och möts av respekt.

Att ha ett bra boende så man vågar djävlas med personalen.

Att personalen ser en.

Att få hjälp när man är sjuk om man behöver hjälp att ta sig till VC.

Att man alltid kan nå sin personal.

Att man får vara självständig med stöd från personalen.

Rätten till ett privatliv.

Att det respekteras att det är mitt hem.

Att man själv får bjuda in till sitt hem.

Att personalen är ett stöd och att dom inte tar över.

Om ekonomi

Att ha ett bra stöd ang. sina egna pengar.

Att få hjälp med räkningar och matinköp.

Att ha en god man, man kan lita på.

Om kropp och själ (hemmiljö)

Att känna sig fräsch och ren.

Att man får hjälp med sina kläder så man är hel och ren.

Att man får hjälp med lagning av kläder.

Att man har bra produkter inte alltid bara billiga som t ex tvättmedel.

Att veta vem som hjälper en till doktorn om man blir sjuk.

Vem kollar en om man är hemma en dag och är sjuk, vem kan man ringa.

Medicin vem hämtar och kollar att den tas.

Om fritid

Att man får resa vart man vill och med vem man vill.

Att man får hjälp att planera bio, middagar och andra utflykter.

Att man får komma ut bland vänner.

Att man får komma ut och fika.

Att få sporta och fiska, gå ut på stan eller skansen.

Att ha en bestämmardag med personalstöd.

Att komma ut på danser eller konserter eller bowling.

Att kunna somna framför tv´n.

Om datorer

Att kunna använda datorn varje dag.

Att kunna spela spel på sin telefon eller dator.

Om vad gör livet värt att leva?

Enligt oss så är det att vara lycklig, att ha ett bra jobb, kärleken, sex, vänskap och att kunna gå på fest med sina vänner.

Tack Klippan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *