Det är svårt att vara opolitisk… eller inte!

Som företrädare för FUB och Autism & Aspergerförbundet ska jag vara opolitisk. Mina preferenser för partier ska jag hålla för mig själv privat. 

Men ibland är det svårt att inte reagera och ha synpunkter på olika partiers och deras ledande personers utfall som drabbar den grupp jag företräder.

När jag nu läser att Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, vill ta bort den lilla ”tummen” med några hundra kronor mindre skatt som de rödgröna bjudit mina medlemmar och, som i sagan, då ”blir ingenting”. Jag måste ju undra vad vilken människosyn Ulf Kristersson och M har. De agerar åter motsatt Robin Hood, vilket i sig inte är nytt. Skillnaden är dock att vi nu visat att många av våra medlemmar går back flera tusen kronor per månad på grund av dålig inkomstutveckling och högst skattesats. Så jag måste ge Ulf Kristersson ett kaktuspris.

Det är helt ofattbart att en ledande politiker för gammalt stort parti fullständigt drar undan mattan för de redan utsatta personer vars ”enda fel” är att de på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan jobba. Han struntar dessutom i den lag som riksdagen i enighet stiftat, LSS, vars mål är att ge de som omfattas ett liv som andra med goda levnadsvillkor. Knappast lag och rätt utan snarare lagtrots!

Pengarna skall istället gå till ytterligare ett jobbskatteavdrag som gör rikare ännu rikare!

Samtidigt går hans blivande finansminister ut och säger att ”flera miljarder kan sparas på assistansen genom att kasta ut bolag som fuskar”. Det är ett typexempel på ”fake news”! Hon vet mycket väl, efter flera års debatt om fusk i assistansersättningen, att det inte finns några miljarder i fusk. Det finns möjligtvis några tiotals miljoner som Försäkringskassan lyckas hitta efter mycket koll. Skattefusket är många gånger större och även fusket i föräldraförsäkringen. Men det är ju M:s önskade väljare, så de angrips inte. Att slå på de som redan ligger verkar vara vad den nya ledningen i M vill syssla med? Det är fegt och inget de ska vara stolta över. Jag hoppas att deras potentiella väljare ser detta också.

Men tyvärr har en forskare just bevisat vad vi företrädare redan vet, att inget parti i sitt valprogram nämner personer med funktionsnedsättning. S vill ge mer pengar till ålderspensionärer som har arbetet större delen av sitt liv, det vill säga inte till förtidspensionärer eller till garantipensionärer, till de äldre som inte arbetet så många år i sitt liv. Vanliga hemmafruar till exempel.

Arbetslinjen gäller för både M och S vilket gör de redan fattiga ännu fattigare!