”Det mjuka stödet är viktigt”

TEMA ANHÖRIG. Mjuka stöd som samtalsgrupper och föräldrautbildningar är viktiga, anser Yvonne Spendler och Susanne Andersson som båda arbetar som kuratorer på barn- och ungdomshabiliteringen i Kronobergs län.

Yvonnes arbete är inriktat mot barn upp till tolv år och deras familjer medan Susanne träffar de som är mellan tretton och arton år, i ungdomsteamet.

Yvonne och Susanne tar alltid en första kontakt med familjer efter att de har fått en remiss. Då bjuder de in till ett första möte där de pratar om diagnosen och tankar och känslor kring denna. Andra saker som tas upp är vilka insatser och stöd som finns och familjens förväntningar.

– Behoven kan se väldigt olika ut hos de vi möter. En del befinner sig i kris och är i behov av att få bearbeta innan de är redo att ta in information om det stöd som finns. Andra kan ha kämpat länge för att få stöd och hjälp och då kan det vara en lättnad att äntligen få en diagnos. De får en förklaring.

Enligt Yvonne och Susanne kan behoven skilja sig mycket åt mellan de familjer som de träffar. En del har barn som har flerfunktionsnedsättning och ett stort medicinskt vårdbehov, andra har barn som kanske är väldigt utagerande. I båda fallen kan det slita på hela familjen, men på olika sätt.

– Har du exempelvis ett barn som är väldigt utagerande så kanske syskonen blir påverkade på ett annat sätt. Det kan också många gånger vara tufft att inte funktionsnedsättningen syns när det gäller bemötande och förståelse från andra, säger kuratorerna.

Föräldrarna är nyckelpersoner för att kunna genomföra de habiliteringsinsatser som man kommer överens om. Därför menar båda två att en viktig uppgift är att rusta föräldrarna så att de orkar. Här är föräldrastödet ett viktigt verktyg. En god samverkan mellan barn- och ungdomshabiliteringen, föräldrar, förskola, skola, LSS-handläggare och vid behov socialtjänst är positivt och kan vara avlastande för föräldrar.

– Vi följer upp insatserna på barn- och ungdomshabiliteringen genom en årlig habiliteringsplan och det blir också ett tillfälle att fånga upp familjens mentala hälsa. Om vi inte når fram med våra insatser eller om familjer en längre tid inte orkat komma försöker vi nå dem via habiliteringsplanen för ett samtal.

Något som både Yvonne och Susanne tycker är viktigt är det mjuka stödet. Man erbjuder både enskilt samtalsstöd, parsamtal, familjesamtal samt samtalsgrupper och föräldrautbildningar där man får träffa andra föräldrar i samma situation.

– Under samtalsgrupperna kan man sitta ner och prata och få höra hur andra har löst samma problem som man själv står inför, det kan betyda oerhört mycket. Att ens verklighet delas med andra – däri ligger en trygghet och styrka.