”Det ska kittla i magen”

Barn vill hoppa, snurra, bli jagade och leka tittut. Det ska kittla i magen, säger Ylva Dalén, uppfinnare till Hoppolek och Movego.

Ylva Dalén är inte rädd för att sticka ut hakan. Som sjukgymnast på habiliteringen tyckte hon att det var svårt att utgå från barnets lust. Därför blev hon uppfinnare istället.

– Många tror att barn med stora rörelsebegränsningar inte kan ha kul och känna lust. Alla barn är förstås olika men gemensamt är att de vill hoppa och röra på sig. Många hjälpmedel gör dem fast­spända och statiska, men barn ska inte sitta fast, de behöver dynamiska system som helst kan aktiveras av dem själva.

Tyvärr fokuserar sjukvård och habilitering ibland ofta mer på de medicinska problemen när barnen föds, istället för att väcka deras lust till aktivitet, menar Ylva.

– Att ha kul är nyckeln till ett friskare liv. Då kan man minska antalet sjukhusvistelser och problem med tröga magar och slem, det är jag övertygad om. Själv­ständig förflyttning är också den enskilt största faktorn för kognitiv utveckling.

Hon beskriver sin nya uppfinning Movego, lillasyster till Hoppolek, som ett dynamiskt stå- och gåhjälpmedel som ger utlopp för barnets nyfikenhet eftersom man kan komma ända fram till det man vill undersöka. Inget störande styre i vägen som på de flesta andra gåstolar. Men Movego är också ett träningsredskap som väcker lust.

– Känslan ska vara svävande och det ska kittla i magen när man hoppar. Dubbelfjädringen gör att man kan hoppa 25 cm högt.

Drömmen är att det ska bli ett förskrivningsbart hjälpmedel för fysisk aktivitet och förflyttning som både kan finnas hemma hos barnen, på skolor och habiliteringar. Men för det behövs evidens och studier.

– Det är många hinder att klättra över, men om det är det som krävs får jag ta det.

Förutom de två egna uppfinningarna är hon återförsäljare för ett par andra uppfinningar med samma syfte och målgrupp, bland annat ett dynamiskt huvudstöd och en gåsele.

Och i huvudet har hon ännu en idé.

– Den är ännu enklare än de tidigare, och går ut på att hjälpa små barn att rulla. Jag tänker mig att man skulle kunna använda inneslangen från ett litet traktordäck. Men den idén är gratis, haha, jag har fyllt 65 nu, så den uppfinningen ser jag gärna att någon annan utvecklar vidare.