Det var fel att stoppa assistansen – Försäkringskassan backar

Fot på Michael Stahl.Försäkringskassan ångrar sig. Hjärnskadade Michael Stahl och andra som fått personlig assistans stoppad för att de inte behöver matas kan se fram emot en mer generös bedömning i framtiden.

– Vi har ibland varit för fyrkantiga i vår bedömning, säger Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans huvudkontor.

Men någon omedelbar förändring blir det inte. Brukare och anhöriga hålls i ovisshet ännu en tid.

Reglerna för personlig assistans vid måltider och andra grundläggande behov har varit föremål för upprörd debatt under 2008.

Försäkringskassan har anklagats för att stifta egna lagar göra omänskligt hårda bedömningar när man har nekat assistans för personer som visserligen kan äta på egen hand men som inte klarar av att förbereda en måltid.

Kristdemokraten Désirée Pethrus Engström lämnade i oktober in en motion till Riksdagen i vilken hon beskrev Försäkringskassans nya interna instruktion som ”absurd och omänsklig”.

Tomas Sundberg säger nu att Försäkringskassan har börjat se över reglerna.
– Vi tar in denna fråga i den nya vägledningen för personlig assistans samtidigt som vi ser över skrivningarna, som bör nyanseras.

{loadposition incontent}Försäkringskassan tycker fortfarande att frågan om man kan ”föra mat till munnen” är avgörande om man ska få räkna in tiden för måltider i de kritiska 20 timmarna för de grundläggande behoven, vilket avgör om man har rätt till personlig assistans.

Det nya är att Försäkringskassan, efter höstens hårda kritik, fått upp ögonen för att svårigheter att förbereda maten, sönderdela den, svälja etcetera också spelar roll.
– Vi för diskussioner internt utifrån de synpunker som har kommit. Den allmänna meningen i samhället är att vi har varit för restriktiva med assistans kring måltider och vi funderar därför på att nyansera skrivningarna.

Sundberg förnekar dock att Försäkringskassan medvetet har varit hård.
– Det är inget självändamål för oss att vara restriktiva, utan vi har försökt tolka lagens intentioner, säger han.

Många kritiker hävdar att de nya tuffa reglerna har saknat stöd i lagen.
– Vår uppgift är att tolka lagen och det här är något som vi har haft fullt bemyndigande att göra, säger Tomas Sundberg.

Tyvärr blir det ingen snabb förändring av de interna reglerna.
I avvaktan på att Försäkringskassan blir klar med den nya vägledningen för personlig assistans gäller den hårda policyn.
Hur många personer berörs har Försäkringskassan inga uppgifter på.

Fot på Tomas Sundberg, Försäkringskassan.Borde ni inte vara mer generösa nu, i väntan på att vägledningen blir klar?
– Det kan man tycka, men vi vill hålla en tydlig linje gentemot våra handläggare. Om vi skulle ha en mer öppen attityd skulle vi vara tillbaka till personliga bedömningar som skiljer stort från ort till ort, säger Tomas Sundberg.

Michael är en av de personer som drabbats hårt av Försäkringskassans nya hållning. Hans fall har beskrivits av tidningen Hjärnkraft (www.hjarnkraft.nu) och i den kristdemokratiska riksdagsmotionen.

När får Michael Stahl tillbaka sin personliga assistans, som han förlorade på grund av nya regler för måltider?
– I Michaels fall kan man ha dragit fel slutsatser. Man måste bedöma om personen har klart för sig vad han eller hon gör, om det är en medveten handling att äta. Det finns personer som kan stoppa gem och allt möjligt i munnen, säger Tomas Sundberg.

– Vi drar lärdom av detta fall och i förslaget till ny vägledning skriver vi att det är särskilt viktigt att tänka på detta vid demens och allvarliga hjärnskador.

Men var det en riktig bedömning att neka Michael assistans?
– Nej, man måste som handläggare se att det inte bara handlar om en mekanisk handling utan även att hjärnan är med. Men jag vågar inte säga om beslutet för Michael ändras, men jag skulle tro att det ändras om det går till länsrätten, säger Tomas Sundberg.

I framtiden kan Försäkringskassans behovsbedömningar bli enklare och mer rättvisa.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetar med att ta fram ett nytt generellt verktyg för bedömning, för första gången baserat på vetenskapliga metoder och ny diagnosklassificering.

– Det ska vara testat och klart för användning år 2011, säger Tomas Sundberg som hoppas att det ska göra bedömningarna mer likformiga.
– Idag kan bedömningarna av en persons behov av assistans skilja 30 timmar per vecka mellan olika län, säger Tomas Sundberg.