Replik: Det vi tror på tål mer än så

Replik på ”Att bjuda in Jimmie Åkesson riskerar allt vi tror på”

Artikelförfattarna Maria Johansson, Anna Qvarnström och Lars Lindberg vill påminna oss om att Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Det är en överflödig påminnelse – visionen om ett samhälle för alla med mångfald som grund lever i organisationens själ och befästs i varje liten del av det arbete vi gör.

Alla riksdagspartier är relevanta

Och det stannar inte där. Vi driver intressepolitik utifrån FN:s funktionsrättskonvention och principen om alla människors värde är central i allt vi säger och gör. Vi arbetar intressepolitiskt och kommunikativt på många olika sätt där det övergripande målet alltid är att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar

Men vi är också en politiskt och religiöst obunden organisation, vilket innebär att vi inte kan utesluta något riksdagsparti när vi bjuder in till utfrågningar inför riksdagsvalet. Alla riksdagspartier och deras väljare är lika relevanta och har lika stor rätt att ge och få svar på frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Vi är inte okritiska

När artikelförfattarna skriver att vi okritisk bjuder in till vår egen plattform är det en osanning. Vi är inte okritiska till något riksdagsparti, vi kommer att ställa kritiska frågor på för oss centrala områden till samtliga partier.

Det är inte upp till oss att godkänna det ena eller det andra partiet, det är det väljarna som gör. Och syftet med våra partiutfrågningar är att de väljare som berörs av våra frågor ska kunna göra ett informerat val. Hur ska de kunna göra det om de inte vet vad de kan förvänta sig av varje parti i eventuell regeringsställning?

Populism måste bemötas

Erfarenheten visar med all önskvärd tydlighet att ingenting kan tigas ihjäl, vi vet tvärtom att den enda konstruktiva vägen att gå är att bemöta populistiska, osakliga och människofientliga påståenden med kunskap och väl underbyggda argument och frågor. Och det kommer vi att fortsätta att göra, nu och i framtiden.

Vi representerar idag 50 medlemsförbund, som tillsammans organiserar över 400 000 medlemmar med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Det är ett gemensamt ordförandemötesbeslut att samtliga riksdagspartier ska bjudas in när vi anordnar politiska utfrågningar och debatter. Därför kommer vi inte att ändra programmet för våra utfrågningar. Det står kvar!

Och du som är intresserad av att veta hur partierna står i dina frågor är varmt välkommen till våra partiledarsamtal om funktionsrätt!

Elisabeth Wallenius
Ordförande Funktionsrätt Sverige

4 kommentarer

 1. Jag är mycket missnöjd med nuvarande beslutsfattande partier, inkluderat det jag själv röstat på.

  Mina huvudmän, som är de svagaste i samhället, har bara fått det tuffare de senaste åren.

  Jag frågar mig vem som ger någon rätten att ens tänka tanken att kräva att ett parti inte ska bjudas in, i vårt demokratiska land ?

  Stolt över Funktionsrätt Sveriges svar, 👍 klokt

 2. Jättebra replik! Var och en är mogen att själv ta ansvar för vad den vill ta del av.

 3. Debatten om SD:s grundvärderingar är en debatt för sig som handlar om SD:s syn på alla människors lika värde och den handlar om SD:s trovärdighet att bygga vårt land. Att diskutera sakpolitik i andra samhällsfrågor med SD blir att tappa bort det viktigaste, nämligen den grundläggande människosynen som de så många gånger visat att de inte delar med oss. Att därför bjuda in dem till en utfrågning om sakpolitik – där de visst kan ha åsikter som inte är stötande – ger dem en fjäder i hatten.
  Samhällspolitik ska debatteras med partier som vilar på en grund om människors lika värde.

 4. Tack Elisabeth Wallenius!
  För att ni tog beslutet att låta Jimmie Åkesson delta. Vård och omsorg är ett oerhört viktigt område som är väl omdiskuterat. Jag liksom många andra önskar ett förstatligat övertagande då just dessa områden drabbas årligen av besparingar kommuner med dålig ekonomi och / eller prioriterar annat. Det behöver göras så mycket bland annat höja statusen genom att kräva utbildad personal. Inom assistans finns mycket att önska, en arbetsplats där personal ofta arbetar ensam även hos multisjuka funktionshindrade. Trygg och säker omsorg borde stå högst på listan, men tyvärr så är det inte som man önskar.

  Att utestänga människor från att tala är fel, att tala om demokrati och yttrandefrihet, människors lika värde samtidigt som man är beredd att tysta är mycket märkligt. Det är även fel i den bemärkelse att det hindrar människor att lyssna. Att hålla isär och hindra på olika vis ser jag som ett övergrepp i ett samhälle med åsiktsfrihet och demokrati. Om lyssnaren bara får ta del av tredje fjärde part som ’talar om vad den och den tycker, tänker, säger’ innebär det att många felaktigheter florerar.

  Jag tycker, precis som ni gjort, att det bästa är att lyssna på alla, och därefter kan jag fundera och ta ställning. Att åka runt och lyssna på valarbetare är i vissa fall omöjligt för även där blir vi i publiken hindrade att lyssna, framförallt på SD. Men jag vill ju lyssna på alla, för hur som så kan man finna något bra hos alla partierna. Demokrati på riktigt.

  Jag är glad att ni kunde stå emot påtryckningarna, det är inte lätt alla gånger. De verkar inte förstå att ju mer uteslutande ju mer pr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *