DHR kritiserar Föräldrakraft

DHR, en av Sveriges största handikapporganisationer, kritiserar Föräldrakraft för tisdagens frukostdebatt om hjälpmedel.

DHR:s webbsajt toppades på tisdagen av rubriken ”Föräldrakraft vilse i dimman”. Texten illustrerades med en varningsskylt som löd ”Ej för personer med funktionsnedsättning”.

Kritiken gäller valet av lokal för frukostdebatten.
”Det är mycket uppseendeväckande att Föräldrakraft väljer att förlägga sina arrangemang i en lokal som inte är tillgänglig”, heter det i en skrivelse som DHR sände till Föräldrakraft efter debatten och som samtidigt publicerades på webben.

”En smal och mycket brant ramp långt ifrån minimikravet på 1:12 alternativt löstagbara rampskenor uppfyller definitivt inte de krav som ställs för att en lokal skall anses tillgänglig och användbar”, skriver Maria Johansson, ordförande för DHR.

DHR:s ombudsman Fredrik Canerstam upptäckte bristerna i tillgängligheten när han anlände till Citykonferensen Ingenjörshuset på tisdagsmorgonen.

”Vår ombudsman avstod då, i enlighet med DHRs policy, från att delta. Vi förutsätter att Föräldrakraft i fortsättningen håller sina arrangemang i tillgängliga och användbara lokaler dit alla är välkomna”, skriver Maria Johansson.

Föräldrakraft beklagar att lokalen hade brister i tillgänglighet och tidningen kommer att välja en lokal med bättre tillgänglighet för framtida debatter.

– Vi beklagar även att DHR valde att inte närvara på debatten om hjälpmedel, som annars hade varit ett bra tillfälle att framföra kritiska synpunkter och förslag på förbättringar, både till tidningen och ledande politiker och beslutsfattare, säger Föräldrakrafts chefredaktör Valter Bengtsson.

Föräldrakraft har under hösten anordnat två välbesökta och uppskattade frukostdebatter i Citykonferensen på Malmskillnadsgatan 46 i centrala Stockholm, för att belysa aktuella frågor inom dels personlig assistans, dels hjälpmedel. Båda debatterna har haft teckentolkning och hörselslinga.

  

Citykonferensens svar till DHR

Den 8 november 2012 sände Citykonferensen ett brev till DHR som svar på kritiken om bristande tillgängliget. Brevet återges här nedan.

DHR framför oberättigad kritik mot Föräldrakraft.

Citykonferensen /Ingenjörshuset dementerar och vittnar med eftertryck mot DHR´s påstående att deras samarbetspartner Föräldrakraft på något sätt skulle brustit i ambition om att arrangera ett tillgängligt frukost seminarium tisdagen den 6 november.

Föräldrakraft framförde i god tid vikten av tillgänglighet och krav på att restauranglokalen där frukostseminariet skulle genomföras kunde nås med ramp. Likaså försäkrade man sig om att det fanns godkända RWC och hörselslinga på plats.

Endast vi på Citykonferensen bär skuld. Vi är skyldiga eftersom vår godkända, 120 x 260 cm långa rullstolsramp blivit stulen vid renoveringsarbete i fastigheten. Ett renoveringsarbete som bland annat inneburit utökat antal RWC för rörelsehindrade. En utförd investering på 1 miljon kronor som vi valt att göra för att visa rörelsehindrade att de är välkomna till vår anläggning.

Stölden av rampen utlöste vårt nu pågående projekt att ersätta den stulna rampen med en fast hydraullift för rullstolar. En investering på 250 000 kr istället för en provisorisk ramplösning. Installationen är sedan några månader tillbaka projekterad till kommande juluppehåll. Det var också olyckligt att vår personal följde begäran från arrangörspersonal på plats om att flytta restaurangens mobila rullstolsramp till en trappa den inte hade godkänd längd för. Direktingången till restaurangen med ramp och 25 cm fallhöjd är den lösning vi haft att erbjuda tills hissinstallationen är klar i januari. Vi beklagar missförståndet och försäkrar att det inte kommer att ske igen. Välkomna nästa år för att pröva vår då helt färdigställda tillgänglighet.

Vänliga hälsningar
Stefan Falcone
Anläggningschef
Citykonferensen / Ingenjörshuset