Diabetesförbund på offensiv mot bristande stöd i skolan

Skolor och förskolor glömmer ofta bort att barn med diabetes behöver hjälp för att hantera sin sjukdom. Nu ska Diabetesförbundet göra en kartläggning har hur situationen ser ut.

– Det är inte så att lärarna är medvetet elaka men många är rädda för att barn med diabetes ska få insulinkänning. Därför vågar de kanske inte låta dem följa med på skolutflykter till exempel. Det är också en form av diskriminering, säger Diabetesförbundets ordförande Margareta Nilsson.

Förbundet har nyligen anställt Åsa Jönsson som expert på hälso- och sjukvårdsfrågor och med uppgift att bland annat bevaka barnens situation i skolan.

En stor enkät ska genomföras i samarbete med barnklinikerna runt om i Sverige. Under en vecka ska alla diabetespatienter på barnklinikerna få möjlighet att berätta om hur de upplever situationen i skolan. Barnen och föräldrarna får delta i separata enkäter.

Det finns flera orsaker till att barn med diabetes behöver stöd i skolan. Det handlar om att ta blodsockerprov och bedöma vad som eventuellt behöver göras utifrå uppmätt värde. Barnet behöver också ta injektioner med insulin. Vidare kan det vara nödvändigt att ta extradoser av insulin eller extra mat.

– Tyvärr är det för många föräldrar stora problem med att få den hjälp som krävs för att barnet ska få en lugn och trygg skolgång. Inte sällan hör vi på Svenska Diabetesförbundet föräldrar berätta om oförstående rektorer eller kommuner där man inte tillsätter resurser för att ge denna trygghet, skriver Diabetesförbundet på sin webbsajt www.diabetes.se

Det är kommunens skyldighet att se till att sjukdomen sköts på rätt sätt i skolan.

För de flesta lärare är det omöjligt att åta sig den tillsyn som krävs för att ansvara för behandlingen av ett barn med diabetes, anser Diabetesförbundet. Det behövs oftast en extra resurs, inte alltid på heltid men som finns till hands vid olika situationer som kan uppkomma.

En annan fråga som är aktuell för Diabetesförbundet gäller vårdbidrag för barn.
– Det är jättesvårt att få vårdbidrag för barn med diabetes och möjligheterna varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Vi hoppas att många fler ska kunna få vårdbidrag och att Försäkringskassan blir bättre på att göra korrekta individuella bedömningar, säger Margareta Nilsson.