Digital på fritiden – men inte i skolan

Den nya skollagen innebär att alla barn ska ha tillgång till moderna verktyg i skolan.
Men hur ser det ut i verkligheten – har barn med funktionsnedsättningar samma möjligheter i skolan och på fritiden att vara en del av den digitala generationen?

Föräldrakraft har pratat med blivande forskaren och arbetsterapeuten Helene Lidström, som i sommar blir klar med en ny avhandling vid Karolinska institutet om datorhjälpmedel för barn med rörelsehinder.

Här är de viktigaste resultaten av hennes forskning kring datoranvändning hos barn med funktionsnedsättningar.

5 slutsatser av forskningen

* Barn med rörelsehinder är en del av den ”digitala generationen” på fritiden. I skolan är det sämre.
* Barnen har ett begränsat inflytande över när hjälpmedlet ska användas eller inte.
* På fritiden använder barnen datorn som ett socialt medium och för att skapa social delaktighet.
* Det är vanligare med datorhjälpmedel än förflyttningshjälpmedel bland barn med rörelsehinder.
* Många barn är inte nöjda med sin datoranvändning. Servicen på datorhjälpmedlen är eftersatt, enligt barnen.

4 överraskande resultat

* Barn med rörelsehinder använde dator till ett mer varierat utbud av aktiviteter på fritiden än barn i allmänhet.
* I skolan, däremot, hade dessa barn ett mindre varierat utbud av datoraktiviteter än barn utan rörelsehinder.
* Barnen vill använda fler hjälpmedel både i skolan och på fritiden, särskilt datorhjälpmedel.
* Datorn ger kompisar. Om man använder dator som ett socialt media, till exempel för chat eller besök av mötesplatser, ökar möjligheterna att träffa kamrater på fritiden.

2 sätt att förbättra situationen

* Barn med rörelsehinder har idag sämre möjlighet till datoraktiviteter i skolan än övriga barn. Därför bör skolan upprätta individuella planer där målet är att varje barn med rörelsehinder ska använda dator och datorhjälpmedel i skolan i samma omfattning som klasskamraterna. Planerna bör följas upp kontinuerligt.
* Nya instrument för att bedöma barnens datoranvändning behövs.  Syftet ska vara att alla barn som vill använda datorhjälpmedel ska få möjlighet att göra det.