Digitalpennan blir ett allt smartare hjälpmedel

Kalle Wannberg startade egentligen sitt företag XnX Data för att syssla med programmering, men kom snart i kontakt med smarta scannings- och inläsningshjälpmedel, bland annat digitalpennor. Fler och fler personer med dyslexi visade intresse för produkterna och i år ställer man för första gången ut på Dysleximässan i Sollentuna.

– Pennorna kan läsa, översätta och förklara innebörden av ett ord, vilket är till stor hjälp både för personer med dyslexi och personer som har ett annat modersmål än svenska.

Kalle Wannberg berättar att många skolor finns bland kunderna:

– Som elev kan du även använda digitalpennan för att till exempel spela in vad läraren säger, samtidigt som du ritar en symbol på papperet, och när du sen låter pennan läsa symbolen spelas innehållet upp. Då slipper du försöka anteckna vad läraren säger samtidigt som du ska lyssna.

Läspennan Quicktionary finns i flera modeller som kostar från 1200 kronor och innehåller lexikon med flera hundra tusen ord. När man för pennan över texten visas översättningarna i pennans display. Pennan kan läsa upp en textrad i taget men översätter ord för ord.

– Pennan känner automatiskt igen ett inskannat ords grundform, vilket innebär att även böjda former översätts eller förklaras direkt i ett enda steg. Översättningsfunktionen fungerar även utan koppling till dator.

På mässan visar Sollentuna-baserade XnX Data också upp pennor som kan skanna in texter, OCR-nummer, streckkoder, kemiska formler, programkod med mera direkt till dator, smart telefon eller surfplatta.

– Som distributör ger vi input till utvecklarna om vilka funktioner som bör anpassas till den svenska marknaden.

XnX Data säljer och utvecklar datalösningar för PC, Mac och Android, bland annat program för taligenkänning, att skriva och styra datorn med rösten samt uppläsning av text. Dessutom säljer man digitala pennor som läspennor, översättningspennor och inspelningspennor, samt skanning/OCR-program.

Företagets webbplats finns på www.xnxdata.se