”Det är diskriminering att vägras BankID”

DEBATTARTIKEL. Cecilia Blanck från Riksföreningen JAG deltog 1 september på en konferens om digitalt utanförskap, anordnad av Finans Norge, motsvarigheten till Sveriges Bankförening.
Hon överraskades av de norska deltagarnas höga medvetenheten om problemen.
Att någon liknande konferens skulle anordnas av en central aktörer i Sverige känns långt borta, skriver Cecilia Blanck i denna rapport.

Personer med IF vägras ofta BankID

Att inte ha BankID innebär ett digitalt utanförskap, inte bara som bankkund utan också som arbetstagare, konsument och samhällsmedborgare. Det fastslog Gry Nergård, direktör för konsumentpolitik på Finans Norge i inledningen till konferensen. En stor grupp som ofta inte kan få BankID är personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har ställföreträdare. De bedöms inte kunna ta ansvar för BankID.

Den som vägras BankID utestängs inte bara från bankernas digitala tjänster, utan från mängder av samhällsviktig service och information. Ingvild Østerby från NFU, Norsk forbund för utviklingshemmede berättade om problemen som deras medlemmar möter och presenterade en lång lista på vanliga tjänster och service som inte fungerar utan BankID, allt från Vipps (Swish) till internetköp, beställningar av intyg och tidsbokningar.

Att få svar på Covid-test är ett exempel. Istället för att logga in och ta del av svaret tvingades många till flera dagar extra isolering i onödan, tills de kom fram på telefon och kunde få veta om de var smittade.

Ångerfulla beslutsfattare

Flera ansvariga personer deltog på konferensen, och alla erkände att de inte insett och tagit tag i problemen tillräckligt kraftfullt tidigare. Chefen för BankID BankAxept AS, Øyvind Westby Brekke, sade ångerfullt att han förstår att detta är ett problem. ”Vi har lagt så mycket mer resurser på att utveckla nya tjänster än vi gjort för att bekämpa digitalt utanförskap.”

Norges motsvarighet till Diskrimineringsombudsmannen, Bjørn Erik Thon, som är Likesstillings- og diskrimineringsombud, hävdade att det är diskriminerande att inte få Bank-ID. ”Det har också fastslagits av Diskrimineringsnämnden som 2021 skrev i ett avgörande att BankID är ett så viktigt och avgörande verktyg i ett modernt samhälle att det utgör diskriminering att bli nekad av banken.”

Samhället ställer upp hinder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att delta i samhället, betonade Bjørn Erik Thon. Vi behöver tänka annorlunda, och bygga in diskrimineringsskydd att bli en grundförutsättning i all teknologi.

Utanförskapet ökar snabbt om vi inte agerar nu

Bjørn Erik Thon efterlyste snabba åtgärder från alla inblandade aktörer. ”Tekniken kan användas för att skapa delaktighet, och undvika diskriminering. Men vi är inte där än. Vi tycker att utvecklingen har gått fort se senaste tio åren. Men den kommer att gå ännu fortare mellan 2022 och 2032. Om inte fler ska knuffas ut i digitalt utanförskap krävs att vi gör något åt detta NU.”

Från Riksföreningen JAG deltog undertecknad och Anna Strimbold. Vi överraskades av de norska deltagarnas höga medvetenheten om problemen. Att någon liknande konferens skulle anordnas av någon av de centrala aktörerna i Sverige känns långt borta.

Svenska myndigheter och banker är oförstående

Vi och många av våra medlemmar har påtalat den här IQ-diskrimineringen i flera år, men möts av förvåning och oförståelse från både myndigheter och bankerna. Det talas om att ta fram en statlig e-legitimation, men BankID har redan en så dominerande ställning.

Det borde helt enkelt inte vara tillåtet att erbjuda ett sådant verktyg utan att tillgängliggöra det för alla. EU-reglerna för banktjänster kolliderar här med anti-diskrimineringsregler i FN-konvention och nationell rätt. Detta måste lösas, och det är politikernas ansvar.

Cecilia Blanck
Verksamhetschef JAG