Diskriminering av funkisar upprör Sahlin

Diskriminering av personer med funktionshinder är en av de största orättvisorna i Sverige idag, sa Mona Sahlin på presskonferensen idag med socialdemokraternas valberedning.
   
Mona Sahlin framhöll som en av sina styrkor att hon fortfarande blir arg och upprörd över orättvisor och ”inte kan låta bli att ändra försöka ändra på dem”.

På frågan vilka orättvisor hon anser vara störst i Sverige idag svarade Mona Sahlin efter en kort tvekan:

– Skillnad mellan de som har jobb och de som inte har. De som blir diskriminerade, förminskade i sitt sätt att kunna leva för att de är invandrare, homosexuella, eller kvinnor eller funktionshindrade.

Det var en enig valberedning som under torsdagen presenterade Mona Sahlin som sin kandidat till partiledarposten. Valet sker vid en extra partikongress 17 – 18 mars 2007.

Socialdemokraternas hemsida: www.socialdemokraterna.se