Dockhus på turné

Tillgänglighet kan vara barnsligt enkelt. I två år hade Britt Nedestam idén om ett dockskåp med ramper, taklyft och utan trösklar.

När hon blev tillfrågad om att hjälpa till med information ville hon göra något annorlunda och förverkligade dockskåpsidén.

Under vintern har dockskåpet visats upp för intresserade i Härryda och sedan åkt vidare på turné till Lerum.

– Jag vill visa hur viktigt det är med tillgänglighet och hur enkelt det är, säger Britt Nedestam.

Det är ett vanligt dockskåp från Lundby som anpassats och möblerats för att passa dockor med funktionsnedsättningar.

I nyhetsbrevet för Kultur i Västs Ljudmagasinet finns ett reportage om dockhuset. Reportaget finns här.