Draghjälp från USA

När denna tidning läses har Barack Obama flyttat in i Vita Huset och många hoppas nu att jordklotets mäktigaste land ska leda in världen i en ny era av hållbar utveckling med välstånd och fred.

Rekordmånga amerikaner med funktionsnedsättningar lär ha deltagit i 2008 års presidentval. Den amerikanska handikapporganisationen AAPD uppskattade före valet antalet röstande med funktionsnedsättningar till 20 miljoner, en tioprocentig ökning, och ser detta som ett bevis på att handikappvärlden har ett växande inflytande på politiken.

Barack Obama gav ovanligt klara besked före valet om vad han vill genomföra. Han var den första presidentkandidaten någonsin som lade fram ett handikappolitiskt valprogram, enligt Lars Lind­berg i senaste numret av DHR:s Svensk Handikapp­tidskrift.

Bland de vallöften som Barack Obama utfärdade kan nämnas att ytterligare 100 000 personer med funktionsnedsättningar ska anställas av den amerikanska staten inom fem år. Han kommer också att skärpa kraven på att företag som har federala kontrakt har ”positiv särbehandling” av medarbetare med funktionsnedsättningar.

Småföretagare som själv har funktionsnedsättningar ska få ökat stöd, utlovar Barack Obama.

Den nye presidenten tänker ta ett helhetsgrepp genom att inrätta en nationell kommission som ser över stöden inom sjukvård, arbetsmarknad, socialtjänst med mera. Syftet är bland annat att förbättra möjligheterna att få arbete.

Presidenten vill förbättra möjligheterna, genom exempelvis personlig assistans, att bo kvar hemma istället för att flytta in på institution.

Under Barack Obama kommer USA att underteckna och ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, något som annars inte hade varit någon självklarhet. ”Det är ett stort steg i sig, eftersom USA inte alltid har undertecknat

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, till exempel barnkonventionen”, konstaterar Lars Lindberg på sin blogg om USA-valet. (Besök http://usaval2008.wordpress.com för dig som vill veta mer.)

Den svenska regeringen ligger visserligen före USA när det gäller undertecknandet av FN-konventionen ifråga, men är i övrigt inte så tydlig som man skulle önska.

Fredrik Reinfeldt uttalar sig luddigt i Svensk Handikapp­tidskrift när han säger att ”det är klart att vi önskar att vi ska ha en bättre tillgänglighet, men stora delar av vårt samhälle är inte byggt på det viset…”

En mer hoppfull bild ger förre Handikappombuds­mannen Lars Lööw i intervjun i denna tidning. Sverige kommer att tvingas till radikala åtgärder för att förbättra tillgängligheten, genom krav från EU och internationellt, oavsett vad svensk lag säger idag, menar Lars Lööw.

Nu har alltså USA en president som lovat att landet ska ”återta det globala ledarskapet” när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Då blir det självklart mycket enklare att driva dessa frågor – och se problemen som möjligheter – även i Sverige. Det känns väldigt bra!