Drömmen om jobb för alla – här är visionerna

Lågkonjunkturen är här och köerna till de lediga jobben växer. Vilka
åtgärder krävs idag för att fler personer med funktionsnedsättningar
ska klara konkurrensen på arbetsmarknaden?
Och hur ser framtidens arbetsmarknad ut för den som behöver hjälpmedel
eller anpassningar?

Nästa nummer av Föräldrakraft har en stor special om arbete och sysselsättning med en unik analys av de politiska partiernas och fackförbundens planer och visioner.

Alliansen, oppositionen och facken ger alla sin syn på hur personer med funktionsnedsättningar i framtiden ska få bättre chanser på arbetsmarknaden.
Hur ska personer med funktionsnedsättningar bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden? Och hur ska vackra ord förvandlas till verklighet?

 border=Vi analyserar även ett antal konkreta frågor om lönebidrag, hjälpmedel och anpassningar, matchning av utbildning och jobb, diskriminering, samordning av insatser, utbildning samt daglig verksamhet enligt LSS.

Två konkreta problem som behöver lösas lyfts i särskilda artiklar.
* Försäkringskassans nya regler innebär att man inte längre får aktivitetsersättning i väntan på ett lönebidragsarbete eller annat anpassat arbete. Ett onödiga hinder – hur länge ska det dröja innan det tas bort?
* Dagens fasta ersättningsnivåer för aktivitetsersättning kan innebära att man förlorar pengar på att jobba. Är det rimligt att man får MINDRE i plånboken om man jobbar MER?

I reportage och intervjuer möter du unga arbetssökande, en ambitiös personalchef och en framgångsrik arbetsförmedlare.
* Joel Westman har fått mersmak på arbetslivet efter en lyckad praktikplats.
* Pär Larshans, personalchef på Max, leder en av Sveriges intressantaste satsningar på att anställa personer med funktionsnedsättningar.
* Mikael Pettersson etablerar sig på arbetsmarknaden, sakta men säkert.
* Christina Mårtens möter ungdomar i åldern 16-25 år vid en arbetsförmedling som är specialiserad på ungdomar med funktionsnedsättningar.

Slutligen gör vi ett försök att reda ut innebörden av Försäkringskassans nya regler, som nyligen varit i fokus i kassans omdiskuterade reklamkampanj. Är vår miniguide mer förklarande än kassans reklam – döm själv i nästa nummer.

Föräldrakraft nr 6, 2008 utkommer den 5 december. Beställ en prenumeration idag genom att mejla till annette.wallenius@faktapress.se