Drömprojektet närmar sig – databas över tillgängligheten i hela Sverige

Foto på Carl Älfvåg.En ny, heltäckande ingång för olika tillgänglighetsdatabaser kan bli verklighet. Nyligen överlämnade statliga Handisam ett förslag till regeringen om ett nationellt system. Här ska rymmas många olika databaser som täcker in alla typer av samhällsservice som affärer, resebyråer etcetera.

– Vi har tagit fram ett embryo till ett system för databaser som presenterar och kombinerar fysisk tillgänglighet med digital tillgänglighet i landet via internet, säger Carl Älfvåg, chef för Handisam, till Föräldrakraft.

– Region Skåne, Västra Götaland, Stockholm och vissa kommuner har redan börjat bygga egna tillgänglighetsdatabaser. Vi föreslår att dessa samlas inom ett gemensamt system, om man kan komma fram till vem som kan hålla i driften.

Tanken är att man ska kunna gå in i det nationella systemet som olika typer av användare, alltifrån semesterfirare på jakt efter trevliga utflykter till beslutsfattare inom samhällsplanering och få olika detaljeringsgrad i informationen.

– Frågan är väldigt intressant. Ju mer heltäckande ett sådant system kan bli, desto bättre. Det vore mycket intressant om vi kunde nå ut brett med en sådan tillgänglighetsinformation så att den omfattar resebyråer, simhallar, affärer, rastplatser – allt tänkbart i samhället, säger Carl Älfvåg.

Han menar att även verksamheter som har dålig tillgänglighet kommer att vilja vara med i systemet – för att undvika nesan och den negativa diskussionen man får av förargade besökare och kunder, som alltför sent upptäcker bristerna.

– Västra Götaland har hittat en fungerande modell, genom att man har riktat in sig på några huvudgrupper med olika funktionsnedsättningar. Mycket tyder på att det är rätt tänkt att hitta sådana avgränsningar. Tillgänglighetsinformationen ger aldrig ett facit, som besökare får man själv bedöma om verksamheten har en tillgänglighet som är tillräcklig för ens eget behov, säger Carl Älfvåg.

Handisam finns på www.handisam.se