Drottning Silvia: Att aldrig räcka till som förälder är svårast

– Känslan av att aldrig vara tillräcklig är svårast för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Det säger Drottning Silvia i ett samtal med Föräldrakraft inför torsdagens internationella forum om barnets rättigheter.

– Vi försöker utnyttja alla möjligheter för att stärka barns rättigheter, säger Drottning Silvia när Föräldrakraft möter henne inför World Child Youth Forum.

Barns rättigheter står i fokus på Stockholms slott under hela torsdagen den 17 november.
Kungafamiljen bjuder in till andra upplagan av forumet som ursprungligen lanserades av Kungen på juldagen för snart två år sedan.

På plats finns barnorganisationer, ambassadörer och företagsledare för att under Drottning Silvias ledning diskutera hur barnens rättigheter kan stärkas.

Under onsdagen fick Föräldrakraft möjlighet att träffa Drottning Silvia för prata om forumet och utvecklingen när det gäller barnets rättigheter.

Drottningen framhöll särskilt lanseringen av näringslivets nya principer för barnrättigheter. De nya principerna ingår i företagsvärldens etiska rättesnöre Global Compact.

Vad är viktigast idag för att se till att barnets rättigheter kommer främst?
– FN:s barnkonvention är ett mycket viktigt papper. Tänk om alla världens länder kunde ratificera rättigheterna, så att barnen vore skyddade överallt och att barnen fick vara barn tills de är 18 år. Så är det inte idag. Det finns mycket att göra inom många områden.

Vad är viktigast för oss i Sverige?
– Att vi inte bara har rättigheterna på papper, utan har det i hjärtat och verkligen tänker på barnen och deras skyddsbehov. Det ska vara en naturligt sak att tänka på barnen först.

Just nu görs sociala neddragningar runt om i Europa till följd av den ekonomiska krisen. Hur ska man undvika att barns rättigheter försämras?
– Man blir naturligtvis orolig. Men jag tror också det är viktigt att föräldrarna, som är närmast barnen, gör sin insats, för att skydda och vara tillsammans med sina barn.
– Jag har sett att många barn inte har någon vuxenförebild och därför faller ned i missbruk. Barnen behöver förebilder och föräldrar måste vara närvarande för dem. Detta är också en rättighet – rätten till en lugn uppväxt och att vara nära sina föräldrar, särskilt när det är svåra tider.

Många anser att samhället har blivit hårdare. Enkäter från handikapporganisationer visar att medlemmar upplever att stödet från samhället har blivit sämre. Hur ser Drottningen på utvecklingen?
– Jag tror att alla har känt så, i alla generationer. Diskussionen har alltid funnits, men anledningarna har varit olika.
– Det som är nytt är snabbheten. Världen snurrar fortare. Internet är fantastiskt, men också ett stort problem. Man reser mycket. Många föräldrar känner att tiden inte räcker till och att de inte hinner med sina barn. Man talar om kvalitetstid, men att det går inte att samla på hög alla de frågor som barnen har, för att ta hand om dem på ett sommarlov.

Foto på Drottning Silvia.

Under samtalet med Drottningen tar vi upp frågor som rör frågor om mobbning och rätten till särskilt stöd inom skolan. Vi undrar exempelvis hur Drottningen ser på möjligheten att stärka elevers rätt till skadestånd från skolor som inte ger rätt stöd.

Drottningen avböjer att kommentera detta och ber om förståelse för att att hon inte vill gå in på detaljer som kan vara politiska.

– Men i det sammanhanget vill jag säga hur viktigt det är att vi ALLA följer barnens rättigheter och alltid har barns rättigheter i sina tankar, säger Drottningen.

Det är andra gången som kungafamiljen bjuder in till World Child Youth Forum. Är avsikten att det ska vara årligen återkommande?
– Vårt forum är fortfarande så nytt, säger Drottningen. Kungen och jag vill verkligen tänka igenom hur vi vill ha forumet och om vi kan hjälpa barn på det här sättet. Vi känner oss fram. Men jag skulle bli väldigt glad om andra länder också skulle göra så här. Och vi har många utländska gäster, till exempel från Brasilien.

Men den främsta förhoppningen är väl att världen ska fortsätta samlas här i Stockholm för ett internationellt forum varje år?
– Jag är fortfarande försiktig. Men det är klart att ju mer uppmärksamhet vi får, ju fler länder som deltar, desto mer internatonellt blir det. Det viktigaste är att forumet blir väl förankrat. Jag tycker även att det är viktigt att vi bjuder in internationella experter.

Drottningen uttrycker glädje över att Georg Kell från Global Compact är på plats personligen på torsdagen för att prata om näringslivets barnrättsprinciper.

– Han är mycket engagerad. När jag var i New York för ett svenskamerikanskt jubileum besökte vi honom. Han frågade mycket om Childhoods arbete och ville även veta mycket om hur det är med barns rättigheter i Sverige. Jag kunde då också berätta om vårt forum.

George Kell är högsta chef för Global Compact, ett FN-initiativ som fått stor spridning inom det internationella näringslivet.

Hur ser drottningen på näringslivets intresse för barns rättigheter?
– Jag tror att många företag har ändrat attityder och ser sitt ansvar. Många har skrivit under uppförandekoder för att skydda barn mot pedofiler till exempel.

– Många ger sina anställda möjlighet att bli mentorer på arbetstid. Det är bra att det är på arbetstid, så att de inte behöver offra sitt privatliv och sina egna barn. Det är väldigt generöst. Många företag har gjort det även i Sverige. Det tycker jag är underbart, en fin utveckling.

– Jag talade med en pojke och frågade honom varför han hade en mentor. Det är cool, svarade han.

– Det är bra för ungdomar att ha en mentor att tala med. Med föräldrarna kan många frågor vara alltför känsliga, men med en annan vuxen, en tredje part, som lyssnar, frågar, tar sig tid, kan man få ett förtroende. Många fortsätter vara vänner efter att mentorskapet är över.

Viktigast för en mentor?
– Att vara en bra vuxen.

Kan mentorer vara ett sätt att motverka dagens mycket höga ungdomsarbetslösheten?
– Många mentorer kommer från bankerna och de har lyckats hjälpa ungdomarna att bli bra i skolan och att lära sig matematik. De har väckt ungdomarnas intresse för banker och ibland hjälpt dem att få praoplats och några har fortsatt på den vägen.

Är förhoppningen att alla företag ska erbjuda mentorer?
– Det vore underbart!

Vid onsdagens samtal i Bernadottebiblioteket i Slottet berättade Drottningen även om den direkta orsaken till att forumet arrangeras.

– När FN:s barnkonvention firade 20-årsjubileum för två år sedan hade vi ett utmärkt tillfälle att dra uppmärksamheten till barnets rättigheter. Jag bjöd in barnorganisationer till Slottet. Det blev ett fantastiskt möte med bland annat Ecpat, Bris, Plan, Childhood och Barnombudsmannen.
– Alla var gripna av tanken att göra något extra för barnrättigheter. De drog alla ned sina egna frågor och var eniga om att göra något tillsammans, berättar Drottningen.

Samarbetet resulterade bland annat i broschyrer om barnets rättigheter till 5400 skolor samt en bok om rättigheter i 200 000 exemplar och en ljudskiva.

För några år sedan berättad Kronprinsessan Victoria i en intervju i Föräldrakraft om sin dyslexi. Hon berättade att det gick bra ”tack vare att mamma höll ögonen på det”. Med tanke på dessa erfarenheter, vad tror Drottningen är svårast för familjer som har barn med funktionsnedsättningar.
– Jag tror det är känslan av att aldrig vara tillräcklig. Som förälder är man inte expert. Man står inför en situation som man inte bemästrar, oavsett vilken funktionsnedsättning det handlar om.

– Det går in i hjärtat. Man lider med barnet, man vill hjälpa men man känner att man inte har tillräcklig kunskap. Därför är det så viktigt att få möjlighet att få kunskap. Då kan man hantera svårigheterna på ett annat sätt. Och man kan undvika svåra situationer för barnet.

– Många barn blir mobbade på grund av sina svårigheter. Man kan undvika det genom att man själv har kunskap och genom att man kan barnets självkänsla. Jag tror det är det som drabbar alla föräldrar, att man inte är tillräckligt förberedd.

Hur gjorde Drottningen för att hjälpa?
– Jag försökte få så mycket kunskap som jag bara kunde. Men det gäller också att tala med alla som möter barnet, till exempel lärare, rektor, vänner, och berätta vad som gäller och hur man kan göra det lättare för barnet. Kunskap, förståelse och respekt är viktigast, säger Drottningen.