Drottningen hyllade Ågrenska: Vi får aldrig ge upp kampen

En dröm för många föräldrar och barn. Ett nytt hus med bekvämt boende och möjlighet för fler familjer att vistas på Ågrenska.
Det framtida Stenhuset stod i fokus när Ågrenska på måndagen firade 100-årsjubileum.

Ett första spadtag togs av Madeleine Olsson Eriksson som ansvarig för Stena-stiftelsen som donerat 50 miljoner kronor till byggnationen.

Stenhuset innebär inte bara ökade möjligheter för familjeveckor på Ågrenska.

Ännu större betydelse kan det få som forskningscentrum som skapar nya möjligheter att hjälpa barn med svåra funktionsnedsättningar, allt med den helhetssyn som är kännetecknande för Ågrenskas verksamhet.

På plats var Drottning Silvia som dels gratulerade Ågrenska på 100-årsdagen, dels talade varmt om vikten av forskning i nära samarbete med familjerna som kommer till Ågrenska.

Foto
Elin Krook välkomnade Drottning Silvia med en blombukett och medverkade senare även med sång och musik.

Drottningen berättade om sitt första besök på Ågrenska för 25 år sedan, då hon mötte barn, famljer och engagerad personal i en vacker och stimulerande miljö. Hon uttryckte sin tacksamhet över att Ågrenska ”behållit den underbara atmosfären”.

Drottningen talade intresserat om alla de familjer som har barn med funktionsnedsättningar och vars vardag blir helt annorlunda än det var tänkt, om svårigheterna att hitta någon som förstod och drömmen om att få vara den familj som man önskar vara.

Hon påminde om att Ågrenska genom åren spridit många nya tankar och idéer.
– Här har man kunnat möta andra familjer som har barn med samma diagnoser. Plötsligt inträffar något nytt och man börjar inse att dessa familjer och barn kan få ett bättre liv om man utgår från barnens egna förutsättningar.

Drottningen menade att Ågrenskas insatser lett till att många andra aktörer också har börjat dra åt samma håll, att ny kunskap har uppstått och därmed nya möjligheter i en allt mer internationell värld.
– Jag har haft förmånen att få följa utvecklingen hos Ågrenska och ute i världen, sa drottningen.

Hon betonade sin respekt och beundran både för föräldrarna och för de forskare ”som söker lösningar på det omöjliga”.
– Vi får aldrig ge upp kampen för barn med sällsynta diagnoser, vi får aldrig luta oss tillbaka, vi kan alltid göra mer.

Drottningen hoppas på mer forskning, om alltifrån genetik till livskvalitet, i nära samarbete med familjerna som kommer till Ågrenska.
– Alla barn ska få möjlighet till ett bra liv anpassat efter deras behov.

Hon framhöll att det måste finnas ett gott stöd vid övergången till vuxenlivet.
– Ågrenska är en inspirationskälla för barn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar och många andra. Jag hoppas Ågrenska förblir ledstjärna för alla som arbetar för ett bättre liv.

Bland alla högtidliga ord lyckades drottningen även locka till dagens största skratt när hon lade några mynt i en tidskapsel. När drottningen tog fram mynten berättade hon hur kronprinsessan som liten hade lekt med en portmonnä.

Drottningen hade frågat:
– Har du några pengar i portmonnän?
Och Victoria svarade:
– En pappa, två pappa, tre pappa…

Här nedan bjuder vi på några bilder från den mycket händelserika dagen på Ågrenska.

Foto
Madeleine Olsson Eriksson (Stenastiftelsen) och Anders Olauson (ordförande för Ågrenska) tror på en fantastisk utveckling för det framtida forskningscentrumet i Stenhuset.

Foto
Stenhuset visades upp i form av en modell som bars iväg till platsen för det första spadtaget.

Foto
Socialminister Göran Hägglund (längst till höger) var en av många fotografer denna dag och förevigade bland annat det första spadtaget för Stenhuset.

Foto
Åke Martinsson blev ordförande för Ågrenska när verksamheten startade om för 25 år sedan. Han påminde om att många barn och familjer fortfarande inte får det stöd de borde ha rätt till enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. ”Politikerna måste sätta ned foten och fixa lagen”, uppmanade han.

Foto
Stenastiftelsen representerades av Madeleine Olsson Eriksson, Bert-Åke Eriksson, Jane Olsson Thoburn och Dan Sten Olsson. Stiftelsens rekordstora donation på 50 miljoner kronor gör det möjligt för Ågrenska att expandera men också att storsatsa på en helt ny forskningsverksamhet.

Foto
Drottning Silvia och Madeleine Olsson Eriksson var självklara huvudpersoner denna dag.

Foto
Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, tilldelades Ågrenskas pris…

Foto
… medan dottern Cecilia fanns på plats vid bordet nedanför scenen, tillsammans med hundratals föräldrar, forskare, politiker och andra personer som spelat stor roll för Ågrenska genom åren.