Drottningen tar initiativ till ny kraftsamling för barn

En unik kraftsamling för barns rättigheter. Drottning Silvia har tagit initiativ till att samla åtta stora barnorganisationer, för att tillsammans lyfta upp FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige.
– Barns rättigheter måste uppmärksammas om och om igen, säger Drottningen i en exklusiv intervju för Föräldrakraft.

Intervjun publiceras i Föräldrakraft nummer 4 som utkommer den 27 augusti.

Det är i november i år som FN:s barnkonvention fyller 20 år.
De åtta organisationerna Childhood,  Rädda Barnen, Unicef, Plan Inter­national, Bris, Ecpat, SOS barnbyar och Barnombudsmannen ska tillsammans öka kunskapen om konventionen, under Drottningens ledning.
Detta, menar många, är ett exempel på hur Drottning Silvia tar viktiga initiativ och gör angelägna frågor synliga i den allmänna debatten. Istället för att konkurrera med varandra kommer åtta av de tyngsta organisationerna nu att göra en gemensam kraftsamling.

Föräldrakraft bad Drottningen berätta om bakgrunden till initiativet att samla organisationerna.
– Det är viktigt att uppmärksamma barnkonventionen och barns rättigheter – om och om igen. Det är ett bra tillfälle att uppmärksamma FN:s barnkonvention genom att berätta att den fyller 20 år.

I en annan intervju i samma utgåva berättar Gunilla von Arbin, generalsekreterare för Stiftelsen World Child­hood Foundation, om Drottningens stora betydelse, som baseras på kunskap och engagemang.

– Hon seglar inte bara in utan kan frågorna och tar egna initiativ. Det var ju Drottningen själv som grundade Child­hood, så det handlar inte om att hon är hedersordförande för stiftelsen, utan den är hennes egen skapelse, säger Gunilla von Arbin.
– Det som imponerar mest är att hon sätter sig in i frågorna och är så personligt engagerad. Vi är ett professionellt team som utför arbetet för Childhood, men det är Drottningens intentioner vi är uttolkare av.

Childhoods målsättning, och Drott­ningens ambition, är att nå de mest utsatta barnen.
– Det gör vi genom att arbeta på olika sätt för att hjälpa gatubarn, barn på institutioner, unga mammor, sexuellt utnyttjade barn och framförallt flickor. Drott­ningen har varit en pionjär när det gäller att arbeta mot sexuellt utnyttjande och trafficking av barn, säger Gunilla von Arbin.
– Övergrepp sker även i Sverige. Prob­lemen är inte alltid relaterade till fattigdom, och barn är utsatta även i vårt land, säger Gunilla von Arbin.

Gunilla von Arbin menar att det har stor betydelse för barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar att Drottningen ser och bryr sig om deras situation.
– När Drottningen deltar i möten om dessa frågor kommer specialisterna och vid dessa högtidliga tillfällen får man igång viktiga diskussioner som inte skulle ha startat annars. Även media kommer och många människor får se vad som händer, hur mycket mer man kan göra och vilken betydelse kunskap har. Drottningen bidrar till att människor anstränger sig lite extra.

Som mamma till ett dövt barn har Gunilla von Arbin personlig erfarenhet av hur viktig denna process är.
– När hon kom som ung, ny drottning och själv lärde sig teckenspråk var det en stor händelse. Drottningens engagemang i Manillaskolan i Stockholm har också haft stor betydelse för döva barn, berättar Gunilla von Arbin.